Ausblicke

Om serien

Ausblicke

Sanoma Utbildnings nya läromedel för Tyska 1‒3 heter Ausblicke.

I Ausblicke 1, 2 och 3 får dina elever verktyg för att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt i vanliga vardagliga situationer. Dina elever kommer också att få goda insikter om de tysktalande områdenas kultur och samhälle.