Sanoma Utbildnings nya läromedel för Tyska 1 heter Ausblicke 1.

Boken ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna kommunicera i vanliga vardagssituationer och snabbt lära sig att tala med människor i Tyskland, Österrike och Schweiz.

Den kommunikativa sidan kompletteras med goda insikter i livet i de tysktalande länderna.

Dela Ausblicke: