Biologi Direkt - succé hos elever och lärare

Biologi Direkt har en välskriven berättande text, som passar alla elever. Biologi Direkt utvecklar elevernas förmågor, rustar dem inför de nationella proven och stimulerar till fortsatta studier.

Det är tacksamt att undervisa i biologi med allt från häpnadsväckande anpassningar till stamceller i vår egen hjärna. Men biologi kan också vara svårt. Många biologiska förkla­rin­gar kräver speciella fackuttryck som symbios, lysosom, mykorrhiza och anrikning. Sådan ord finns i boken, skolan ska ju också förbereda eleven för fortsatta studier, men vi försöker alltid att på ett enkelt sätt beskriva det ibland svårbegripliga.
Biologi Direkt innehåller facit, för att eleverna själva ska hinna kontrollera sina svar.

Innehåll

 1. Livets former
 2. Samspel
 3. Människan
 4. Ditt liv
 5. Cellen
 6. Livets utveckling
 7. Bioteknik
 8. Ekologi

Lärarhandledning

Ett läromedel är mer än en lärobok. Ett läromedel innehåller också ett stöd som förenklar vardagen för både lärare och elever. Den nya lärarhandledningen till Biologi Direkt har allt som behövs, lektion för lektion. Lärarhandledningen innehåller diagnoser, laborationsprov och kapitelprov med rättningsmallar och bedömningsstöd. Allt framtaget enligt de nya kunskapskraven i Lgr11. Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Ljudfiler

Direktböckerna är inlästa i mp3-format och kan laddas ner från vår hemsida utan kostnad.

Onlinebok

Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Biologi Direkt digital

Biologi Direkt digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus.

För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel, observera att du måste köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation

Vi har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Det gäller även det digitala.

Biologi Direkt digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus. NO Direkt-serien digital innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat våra populära läromedel med;

 • filmer som förklarar, väcker nya frågor och bjuder in till fortsatt utforskande
 • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion
 • självrättande övningar och direkt återkoppling
 • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
 • teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
 • begreppslistor och tabeller ligger alltid ett knapptryck bort.
  Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna

Våra digitala läromedel bygger på de kända titlarna i NO Direkt-serien: Kemi Direkt Fysik Direkt och Biologi Direkt. Läromedlen har en genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.
Innehållet i böckerna utgår ifrån hur vardagen kan förklaras med konkreta och mätbara experiment, naturvetenskapligt modelltänkande och vackra illustrationer.

Med texter som är skrivna med en berättande röst och ett enkelt språk blir innehållet levande och lättläst för alla elever. Häpnadsväckande upptäckter, fascinerande fenomen och vardagliga föreställningar kräver ibland förklaringar med speciella fackuttryck. I böckerna används begreppen konsekvent så att de blir begripliga.

Lärarstöd

Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.
NO Direkts digitala lärarstöd sätter undervisningen i fokus. Lärarhandledningen är här en integrerad del av läromedlet. Kommentarer finns på rätt ställe i läroboken och kopieringsunderlag ligger som interaktiva övningar eller som utskrivbara pdf:er ett knapptryck bort.
NO Direkt har en tydlig elevöversikt som ger dig som lärare koll på elevens arbete. Här ser du vilka övningar som blivit gjorda och vilka som är kvar. Du har också möjlighet att se elevernas svar. På så sätt kan du få en helhetbild av klassens kunskaper och du kan enkelt se vilka moment som behöver få mer tid i undervisningen.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration