Bron, upplaga 1

Mer information

Bron

Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen, men kan med fördel användas som reparationsmaterial för de elever som är på väg att inte uppnå betyget E i svenska på högstadiet.
Bron är anpassad efter Lgr 11 och innehåller samma tankar som resten av serien Svenska Direkt. Den har en tydlig struktur med varierande uppgifter med mycket kommunikation. Den tar upp delarna i det centrala innehållet för åk 7-9 i svenska och svenska som andraspråk. Den är anpassad för elever som behöver repetera. När eleven har arbetat färdigt med Bron finns det ett bra underlag för betygssättning.
Innehåll:
- Argumenterande texter: insändare och debattartiklar
- Samtal och diskussioner
- Krönikor
- Noveller
- Bilder berättar
- Berätta med film
- Sakprosa
- Språk i Sverige och Norden
- Att söka jobb - Skriv ett formellt brev
- Grammatik
- Elevfacit

Bron täcker in alla kunskapskrav utifrån Lgr11!

Se inspelat webbinarium om Bron

Stärk dina elevers kunskaper och självkänsla genom att ge dem den repetition och det stöd de behöver i svenska för att klara kunskapskraven i åk 9. I det här webbinariet berättar vi hur dina elever kan nå framgångsrika resultat med läromedlet Bron.

Webbinarium

Mot målen i svenska med Bron

Se webbinariet här