Mer information

Bron

Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen, men kan med fördel användas som reparationsmaterial för de elever som är på väg att inte uppnå betyget E i svenska på högstadiet.
Bron har en tydlig struktur med varierande uppgifter med mycket kommunikation. Den tar upp delarna i det centrala innehållet för åk 7-9 i svenska och svenska som andraspråk. Den är anpassad för elever som behöver repetera. När eleven har arbetat färdigt med Bron finns det ett bra underlag för betygssättning.
Innehåll:
- Argumenterande texter: insändare och debattartiklar
- Samtal och diskussioner
- Krönikor
- Noveller
- Bilder berättar
- Berätta med film
- Sakprosa
- Språk i Sverige och Norden
- Att söka jobb - Skriv ett formellt brev
- Grammatik
- Elevfacit

Se inspelat webbinarium om Bron

Stärk dina elevers kunskaper och självkänsla genom att ge dem den repetition och det stöd de behöver i svenska. I det här webbinariet berättar vi hur dina elever kan nå framgångsrika resultat med läromedlet Bron.

Webbinarium

Mot målen i svenska med Bron

Se webbinariet här

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration