Dataskyddsförordningen GDPR - hantering av rättigheter

Om serien

Dataskyddsförordningen GDPR - hantering av rättigheter

Hur hanterar man rätten till information enligt dataskyddsförordningen GDPR? När ska man lämna ett registerutdrag och vad ska det innehålla? Vad ingår i rätten till rättelse och radering? Vad ska organisationen göra när en registrerad invänder mot en behandling?

Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter beskriver alla rättigheterna på djupet. Svåra rättsregler benas ut både i ord och i pedagogiska illustrationer.