Kampus – en plattform för digitala läromedel

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. I Kampus faller alla bitar på plats.

Tre starka skäl för att använda Kampus:

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

Vilka läromedel finns i Kampus?

Det finns läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Kampus. Nedan kan du läsa mer om de läromedel som finns tillgängliga idag. Vi fyller successivt på med nya läromedel i Kampus. Se vår utgivningsplan.

Sedan augusti 2020 återfinns även alla våra onlineböcker i Kampus.

Så beställer du dina Kampuslicenser

Vill du beställa några av våra digitala läromedel? Här nedan hittar du genvägar till alla våra aktuella Kampusläromedel. Klicka antingen på rubriken för att upptäcka hela läromedelsserien eller klicka på respektive bokomslag för att beställa just de läromedel som du är intresserad av.

Språk för högstadiet

Awesome English

Awesome_7_Kampus.jpgAwesome8-kampus.jpgAwesome9-kampus.jpg

Chez nous

chez-nous-1-digital.pngchez-nous-2-digital-liten.png

Qué bien

Qué Bien 9 kommer finnas tillhänglig i september 2020 i Kampus .
que-bien-9-digital.png

Svenska och svenska som andraspråk för högstadiet

Spegla språket

Spegla-språket-8-Kampus.pngSpegla-språket-9-Kampus.png

Pejlo 9 kommer vara tillgänglig i Kampus den 31 augusti och Svenska impulser i oktober.

Pejlo 9
Pejlo-digital.png

Svenska Impulser 1

Svenska-impulser-digital.png

Matematik, NO och programmering för högstadiet

Räkna med kod

Rakna_m_kod.jpg

Biologi Direkt, Fysik Direkt och Kemi Direkt

Biologi-direkt-kampus.pngFysik-direkt-Kampus.pngKemi-direkt-Kampus.png

Prio Matematik 7, 8, 9

Prio-7-digital.pngPrio-8-digital.pngPrio-9-digital.png

Matte Direkt 7,8 ,9

Matte-direkt-7-digital.pngMatte-direkt-8-digital.pngmatte-direkt-9-digital.png

Teknik Direkt kommer finnas tillgänlig i Kampus vt-21  .

Teknik Direkt

teknik-direkt-digital.png

Matematik för mellanstadiet

Koll på matematik 4-6
KPM-4-digital.pngKPM-5-digital.pngKPM-6-digital.png

Matte Direkt 6a kommer finnas tillgänglig i oktober 2020.

Matte Direkt 6a

matte-direkt-6a.png

Språk för mellanstadiet

Champ 4, 5, 6

champ-4-digital.pngchamp-5-digital.pngchamp-6-digital.png

Digitala läromedel för gymnasiet

Ledarskap och organisation

Value 1 är tillgänlig i Kampus den 31 augusti 2020.

Value 1

Value-1-digital.png

Så jobbar du med dina digitala läromedel i Kampus

Digitala läromedel i Kampus kombinerat med tryckta läromedel

Det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller som elev föredrar att läsa i den tryckta boken kan man å andra sidan välja att göra övningarna i Kampus. Kombinationerna och möjligheterna är helt upp till dig!

Riktigt bra planeringsverktyg

Med hjälp av planeringsverktyget i Kampus väljer du vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till eget material.

Utifrån din planering får lektionen sin utvalda struktur och eleverna ser tydligt vad ni ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Du som lärare kan även skapa uppgiftspaket som kan användas under lektionerna eller som läxor. Du bestämmer!

Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller för en enskild elev. Därigenom kan du tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

Har du inte arbetat med digitala läromedel? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss på support@sanomautbildning.se eller 08-587 642 30. Eller boka ett skolbesök så kommer vi ut till dig och din skola och presenterar våra digitala läromedel.