Kampus – en plattform för digitala läromedel

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. Nu har vi glädjen att introducera Kampus!

Vilka läromedel finns i Kampus?

Just nu finns Awesome 7-9 (engelska), Chez nous 7-9 (franska), Qué bien 7-8 (spanska), Spegla språket för årskurs 7 (svenska) och NO Direkt-serien 7-9 (Biologi Direkt, Kemi Direkt och Fysik Direkt. Därtill har vi för gymnasiet titeln Ledarskap och organisation.

Under 2020 fyller vi på med de resterande årskurserna för de ämnen som redan finns i Kampus samt utökar sortimentet med serierna Prio matematik och Matte direkt.

Engelska Awesome

Awesome_7_Kampus.jpgAwesome8-kampus.jpgAwesome9-kampus.jpg

Franska Chez nous

Spanska Qué bien

Svenska Spegla språket

Biologi direkt, Fysik direkt och Kemi direkt

Biologi-direkt-kampus.pngFysik-direkt-Kampus.pngKemi-direkt-Kampus.png

För Gymnasiet Ledarskap och organisation

Det kommer att fyllas på successivt med fler titlar i Kampus under 2020. Se utgivningsplan för mer info.

Tre starka skäl för att använda Kampus:

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

Kampus kombinerat med tryckta läromedel

Det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller elev föredrar att läsa i den tryckta boken men vill göra övningarna i Kampus så går det bra.

Riktigt bra planeringsverktyg

Med hjälp av planeringsverktyget väljer du vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till eget material.

Utifrån din planering får lektionen sin struktur och eleverna ser tydligt vad ni ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Du som lärare kan skapa uppgiftspaket som kan användas under lektionerna eller som läxor.

Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller för en enskild elev. Därigenom kan du tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

Har du inte arbetat med digitala läromedel? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss på support@sanomautbildning.se eller 08-587 642 30. Eller boka ett skolbesök så kommer vi ut till dig och din skola och presenterar våra digitala läromedel.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev