Kampus – en plattform för digitala läromedel

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. I Kampus faller alla bitar på plats.

Tre starka skäl för att använda Kampus:

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

Vilka läromedel finns i Kampus?

Just nu finns har vi läromedel i engelska, franska, spanska, svenska och NO i Kampus. Därtill har en titel för gymnasiet för kursen Ledarskap och organisation. Nedan kan du läsa mer om de läromedel som finns tillgängliga i Kampus idag.

Till hösten utkommer vi med fler läromedel i Kampus. Se vår utgivningsplan här .

Engelska för högstadiet

Awesome digital

Awesome_7_Kampus.jpgAwesome8-kampus.jpgAwesome9-kampus.jpg

Franska för högstadiet

Chez nous digital

Spanska för högstadiet

Qué bien digital

Svenska och svenska som andraspråk för högstadiet

Spegla språket digital

Spegla-språket-8-Kampus.pngSpegla-språket-9-Kampus.png

NO för högstadiet

Biologi direkt digital, Fysik direkt digital och Kemi direkt digital

Biologi-direkt-kampus.pngFysik-direkt-Kampus.pngKemi-direkt-Kampus.png

Digitala läromedel för Gymnasiet

Ledarskap och organisation

Det kommer att fyllas på successivt med fler titlar i Kampus under 2020. Se utgivningsplan för mer info.

Så jobbar du med dina digitala läromedel i Kampus

Digitala läromedel i Kampus kombinerat med tryckta läromedel

Det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller som elev föredrar att läsa i den tryckta boken kan man å andra sidan välja att göra övningarna i Kampus. Kombinationerna och möjligheterna är helt upp till dig!

Riktigt bra planeringsverktyg

Med hjälp av planeringsverktyget i Kampus väljer du vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till eget material.

Utifrån din planering får lektionen sin utvalda struktur och eleverna ser tydligt vad ni ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Du som lärare kan även skapa uppgiftspaket som kan användas under lektionerna eller som läxor. Du bestämmer!

Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller för en enskild elev. Därigenom kan du tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

Har du inte arbetat med digitala läromedel? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss på support@sanomautbildning.se eller 08-587 642 30. Eller boka ett skolbesök så kommer vi ut till dig och din skola och presenterar våra digitala läromedel.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev