Kampus – en plattform för digitala läromedel

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. I Kampus faller alla bitar på plats. Just nu får du prova alla våra digitala läromedel som finns i Kampus fritt terminen ut!

Tre starka skäl för att använda Kampus:

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

Vilka läromedel finns i Kampus?

Just nu finns har vi läromedel i engelska, franska, spanska, svenska och NO i Kampus. Därtill har en titel för gymnasiet för kursen Ledarskap och organisation. Nedan kan du läsa mer om de läromedel som finns tillgängliga i Kampus idag.

Kommande läromedel i Kampus

Vi fyller successivt på med nya läromedel i Kampus. Till hösten kommer ävencflera av våra omtyckta läromedel att gå att få i digital form för mellanstadiet. Se vår utgivningsplan här.

Språk för högstadiet

Awesome English digital

Awesome_7_Kampus.jpgAwesome8-kampus.jpgAwesome9-kampus.jpg

Chez nous digital

Chez nous 1 kommer vara tillgänlig i höst i Kampus

chez-nous-1-digital.png

Qué bien digital

Qué Bien 9 kommer finnas tillhänglig i Kampus i höst.
que-bien-9-digital.png

Svenska och svenska som andraspråk för högstadiet

Spegla språket digital

Spegla-språket-8-Kampus.pngSpegla-språket-9-Kampus.png

I höst kommer vi fylla på med ytterligare läromedel i svenska för högstadieti Kampus;

Pejlo 9
Pejlo-digital.png

Svenska Impulser 1

Svenska-impulser-digital.png

Matematik, NO och programmering för högstadiet

Räkna med kod digital

Rakna_m_kod.jpg

Biologi direkt digital, Fysik direkt digital och Kemi direkt digital

Biologi-direkt-kampus.pngFysik-direkt-Kampus.pngKemi-direkt-Kampus.png

Kommande läromedel i matematik för högstadiet ;

Prio Matematik 7, 8, 9

Prio-7-digital.pngPrio-8-digital.pngPrio-9-digital.png

Teknik Direkt

teknik-direkt-digital.png

Digitala läromedel för Gymnasiet

Ledarskap och organisation

Kommande heldigitala läromedel för gymnasiet och förtagsekonomi;

Value 1

Value-1-digital.png

Kommande läromedel för mellanstadiet i Kampus

Koll på matematik 4-6
KPM-4-digital.pngKPM-5-digital.pngKPM-6-digital.png

Matte Direkt 6a

matte-direkt-6a.png

Champ 4, 5, 6

champ-4-digital.pngchamp-5-digital.pngchamp-6-digital.png

Så jobbar du med dina digitala läromedel i Kampus

Digitala läromedel i Kampus kombinerat med tryckta läromedel

Det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller som elev föredrar att läsa i den tryckta boken kan man å andra sidan välja att göra övningarna i Kampus. Kombinationerna och möjligheterna är helt upp till dig!

Riktigt bra planeringsverktyg

Med hjälp av planeringsverktyget i Kampus väljer du vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till eget material.

Utifrån din planering får lektionen sin utvalda struktur och eleverna ser tydligt vad ni ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Du som lärare kan även skapa uppgiftspaket som kan användas under lektionerna eller som läxor. Du bestämmer!

Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller för en enskild elev. Därigenom kan du tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

Har du inte arbetat med digitala läromedel? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss på support@sanomautbildning.se eller 08-587 642 30. Eller boka ett skolbesök så kommer vi ut till dig och din skola och presenterar våra digitala läromedel.