Matematik i Kampus för högstadiet

Våra omtyckta högstadieläromedel i matematik, Matte Direkt och Prio Matematik, finns nu i Kampus. Här möter du samma innehåll som i den tryckta boken, men kan själv välja vilka avsnitt du vill använda och i vilken ordning. Som lärare har du även möjlighet att lägga till eget material.

I elevlicensen finns smarta funktioner som självrättande övningar, ledtrådar och feedback, animerade filmer, begreppsträning, start- och slutuppgifter och en matematikeditor. I lärarlicensen ingår dessutom Lärarguiden, ett planeringsverktyg och en resultatvy.

Titta på filmerna och lär dig mer om funktionerna!

tom_bild.png

Ledtrådar och feedback

I Prio matematik Digital och Matte Direkt Digital får eleven både konstruktiv feedback och ledtrådar till uppgifterna.

tom_bild.png

Animerade filmer

I Prio matematik Digital och Matte Direkt Digital finns animerade filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder.

tom_bild.png

Begreppsträning

I Prio matematik Digital och Matte Direkt Digital finns flera verktyg för begreppsträning. Begreppslistor förklarar och exemplifierar matematiska begrepp och är en resurs i arbetet med uppgifter.

tom_bild.png

Start och slutuppgifter

I Prio matematik Digital och Matte Direkt Digital finns det i varje avsnitt en eller flera startuppgifter. Startuppgifterna kan användas för att väcka elevens intresse, ge en bild av elevens förkunskaper och lyfta vanliga missuppfattningar. Det finns dessutom slutuppgifter som kan användas för att bedöma vad eleven har lärt sig.

tom_bild.png

Lärarguider och lärarlicenser

Lärarguiderna till Matte Direkt och Prio Matematik ingår i lärarlicensen när du köper de digitala versionerna av läromedlen.

tom_bild.png

Matematikeditor

I Prio matematik Digital och Matte Direkt Digital kan eleverna använda matematiska symboler och uttrycksformer. Eleverna får då en vana att kommunicera matematik digitalt.