Magma

I den digitala matematiktjänsten Magma finns ett väl utvalt innehåll från våra matematikserier Matte Direkt och Prio Matematik.

Genom ett samarbete med Magma gör vi det möjligt för lärare och elever att arbeta blended – tryckt bok och digitalt komplement. Kontakta Magma för licenser. Har ni frågor om innehållet kontaktar ni oss på Sanoma Utbildning.

Självrättande uppgifter

Samtliga Arbetsblad/Övningsblad och Repetitionsuppgifter/ Blandade uppgifter finns som självrättande uppgifter i Magma. Eleverna kan redovisa sina lösningar i den fria arbetsytan så att du som lärare kan se hur eleven har tänkt.

Kommunicera matematik genom att dela lösningar

I både Prio Matematik och Matte Direkt finns uppgifter som lämpar sig väl för diskussion t.ex. startuppgifter och utvalda problemlösningsuppgifter. I Magma kan läraren välja att dela elevernas olika lösningar i en uppgift för att starta en gemensam diskussion. Eleverna ges möjlighet att motivera och förklara sina lösningar.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration