Dyslexi i skolan. Se hela bilden

Författare
Susanna Cederquist (Häftad, 2021)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
200
Utgivningsdatum
2021-04-08
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152360088

341 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter men också tillgång till specifika styrkor. I denna bok beskriver Susanna Cederquist varför det är viktigt att se hela bilden av dyslexi – att arbeta med både svårigheterna och dyslexistyrkorna och ge eleverna verktyg för framtiden. Tanken med Dyslexi i skolan - Se hela bilden är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer. Boken består därför till stor del av fallbeskrivningar, korta berättelser av olika situationer som dyslektiker kan hamna i. I anslutning till dessa beskrivningar ger författaren råd om hur du som lärare kan agera och tänka. Dyslexi i skolan - Se hela bilden riktar sig främst till yrkesverksamma lärare i alla ämnen, från förskoleklass till gymnasiet, men även till skolledare och övrig personal som kan ha nytta av boken för att öka sin förståelse för dyslexi. Susanna Cederquist är lärare och har sedan 15 år tillbaka arbetat med att förändra och vidga synen på dyslexi i Sverige. Hon föreläser, håller utbildningar och är rådgivare i frågor om begreppet tillgänglig utbildning. Susanna samarbetar sedan länge nära med internationella forskare och dyslexiexperter runt om i världen. Texten är tillgänglig via lyssningskoder. Du kan välja att lyssna, läsa den med öronen, direkt från den tryckta boken.

Köp direkt via: Adlibris, Bokus

Recensioner

Susanna Cederquist är lärare med egen erfarenhet av dyslexi. Sedan många år arbetar Susanna Cederquist med att utbilda och skriva om dyslexi. Cederquist står även bakom Blipsay, en teknik med lyssningskoder som spelar upp text med en inläst röst. I den här boken finns Blipsay, vilket gör att läsaren enkelt kan välja att läsa genom att lyssna på boken. Dyslexi förknippas oftast med svårigheter och problem. Syftet med den här boken är att bredda perspektivet på dyslexi, öka medvetenheten kring normer om läsning och beskriva både svårigheter och styrkor med dyslexi. Styrkor som, enligt författaren, ofta följer med dyslexi är exempelvis: förmåga att tänka visuellt, innovativt och utanför boxen, snabbt se lösningar och förstå komplexa problem. Författaren visar i boken hur dessa styrkor kan uppmärksammas och tas tillvara som tillgångar och berikande olikheter. Boken är mycket bra och innehåller mängder av värdefulla undervisningstips till lärare, fallbeskrivningar och råd för en tillgänglig utbildning för alla. Dyslexi i skolan. Se hela bilden passar blivande och yrkesverksamma lärare från förskoleklass till gymnasiet.
Helhetsbetyg: 4.

Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2021.
Lektör Therese Nordholm Recension

”Jag är jätteglad för den här vinsten! Den här boken innehåller numera väldigt många understrykningar och noteringar på sidorna! Susanna beskriver både svårigheter och styrkor hos personer med dyslexi och menar att vi ska se hela bilden och undervisa utifrån den. Det finns i boken många likheter med hur jag själv arbetar! Något som jag är väldigt glad över är att öronläsning får ta plats i boken! Det är definitivt något som många elever i skolan har behov av för att uppnå tillgängligt lärande och för att tillgängliggöra böckernas magiska värld!

Det är också upplyftande att läsa om hur den rådande textnormen i skolan kan och ska utformas. Boken är lätt att läsa och ger många bra tips med bla målande fallbeskrivningar. Boken utmanar den ”traditionella pedagogiken” och jag hejar gladeligen på!! En bok värd att läsa, av alla lärare oavsett skolform och ålder!!”

@mitt_digitala_klassrum, 2021-05-26

Boken Dyslexi i skolan – se hela bilden är skriven av Susanna Cederquist vars syfte med boken är att bredda förhållningssättet till dyslexi. Författaren vill förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer och att skapa en medvetenhet om de styrkor som dyslektiker har. Cederquist belyser dessutom olika hinder som dyslektiker kan uppleva i undervisningen och förklarar på ett pedagogiskt sätt varför dessa hinder bör tas på allvar och hur vi i skolan kan agera för att komma förbi dessa. Boken består av flera fallbeskrivningar som följs av råd från författaren.

Jag tycker särskilt mycket om hur boken är upplagd och ett stort plus är QR- koderna som leder till olika filmer om dyslexi. Layouten är tilltalande och boken är lättläst. Det här är en bok för alla som är verksamma inom skolan, oavsett ämne och både nyexaminerade och erfarna lärare har stor nytta av den. Boken handlar inte bara om läs-och skrivsvårigheter utan lyfter även elevernas styrkor. Den har ett tydligt budskap: alla vi som arbetar i skolan bör vara förberedda och redo att tänka- och göra om.

Boken är även ett föredöme som finns tillgänglig via lyssningskoder @BlidsayLyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi bör vara ✨

@Laspedagogen, 2021-05-26

”Boken Dyslexi i skolan – se hela bilden, är skriven av Susanna Cederquist @enbildavdyslexi, som arbetar med att förändra och vidga synen på dyslexi i Sverige.

Syftet med boken är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer i skolan. Därför består boken av många fallbeskrivningar. Fallbeskrivningar som följs av råd av författaren. Cederquist uppmärksammar även olika hinder som kan finnas i undervisningen för dyslektiker och förklarar på ett väldigt pedagogiskt sätt varför dessa hinder bör tas på allvar och hur skolan kan komma förbi dessa. Boken riktar sig till både blivande och yrkesverksamma lärare i alla ämnen och i alla skolformer som vill öka sin förståelse för dyslektiker och dyslexi.

Bokens format och layout är väldigt tilltalande och lättläst. Jag uppskattade verkligen QR-koderna till de olika filmerna om dyslexi, det fördjupade det som jag just läst. Men boken är också väldigt föredömlig på så sätt att all text är tillgänglig via lyssningskoder @blipsaylyssningskoder, precis så inkluderande som en bok om dyslexi torde vara.

Det här är en bok som alla i skolan borde läsa, då den vidgar förståelsen kring dyslexi, det handlar inte bara om läs-och skrivsvårigheter utan också elevernas styrkor. Boken lyfter även viktiga perspektiv såsom textnormen, representation i skolan och funktionsrättsperspektivet på ett uppfriskande sätt. Läsaren kan omöjligt undgå det raka budskapet, vi som arbetar i skolan behöver vara beredda på att tänka om och göra om. Både den erfarna läraren liksom den nyexaminerade kommer ha stor behållning av den. Trots min egen förförståelse både som utbildad speciallärare med läs- och skrivutveckling som inriktning och med lång erfarenhet av undervisning sträckläste jag den!”


@specialpedagog_i_skolan, 2021-04-26

”Boken som du kan vinna är Dyslexi i skolan – se hela bilden skriven av Susanna Cederquist @enbildavdyslexi. Susanna har själv dyslexi och vill med boken lyfta hela bilden av dyslexi, inte bara svårigheterna utan även styrkorna. Boken består till stor del av fallbeskrivningar som på ett nytt sätt lyfter olika aspekter av dyslexi och hur vi i skolan kan arbeta för att stärka, stötta och underlätta läsning och skrivning. Kan avslöja att gårdagens disk står kvar på diskbänken, tvätten är ovikt och den där texten som skulle korrläsas fortfarande är oredigerad…för jag började läsa och bläddra på en gång. Nickade instämmande, tänkte på elever, vårdnadshavare och kollegor.

Boken är lättläst och är uppbyggd som en ”multibok” vilket innebär att boken kan läsas på olika sätt till exempel lyssna på texten via QR-koderna (lyssningskoder) i boken eller titta på filmklipp. Jag gillar hur Susanna blandar forskning med konkreta exempel och erfarenheter. Susanna lyfter en skola för alla tillgängligt lärande och hur textnormen påverkar elever som har andra förutsättningar att läsa och skriva jämfört med det förväntade. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Även skolledare och andra verksamma inom skolans värld bör ha behållning av boken tillsammans med andra som vill veta mer om dyslexi.


Klockrent kring textnormen…Tack för en fantastisk bok..”

@Logopedjulia , 23 april 2021

”Jag vill ge dig massor av beröm för boken, för att jag är imponerad av den. Boken är en guldgruva för lärare, både lärarstudenter och de redan verksamma. Tänk så många gånger jag i mitt yrkesverksamma liv fått en bok i min hand som ska läsas inför en studiedag, på en kurs osv. Ofta väldigt teoretiska och när vi samtalar om innehållet klagar vi i lärargruppen på att innehållet inte ger oss det praktiska i vårt vardagsliv med eleverna. Så glad jag och mina kollegor hade varit om vi fått denna bok. Den är ju direkt användbar i arbetet med eleverna.

Några saker jag tänkte på när jag läste boken:

  • Jättebra tips efter fallbeskrivningarna. Det märks verkligen att du är pedagog!
  • Suveränt att göra en tillgänglig bok för alla, med text att läsa och lyssna på samt videoavsnitten (som ger ännu mer tyngd åt innehållet).
  • Viktigt att du tar upp detta med att dyslektiker INTE ska ha lättlästa böcker utan att det är viktigt att ALLA får en bra läsupplevelse.
  • Pluggpromenad, hänga upp texten på något.
  • Suveränt med frågeställningar som: Hur tänker du? Den används ofta i matte men att ställa frågan i andra sammanhang.
  • Kapitlet om skrivandet och fantasin. 👍
  • Kapitlet om Samtal med vårdnadshavare 👍
  • ”Jag hann inte läsa….att bygga upp självförtroende och självbild 👍

Jag är så glad och tacksam för min fina läsupplevelse som du gav mig i din bok.

STORT GRATTIS OCH LYCKA TILL VIDARE MED DITT VIKTIGA ARBETE!

Margareta Colliander, pensionerad mellanstadielärare , 2021-05-21

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration