Extern redovisning, upplaga 5

Mer information

Den femte upplagan av Extern redovisning är uppdaterad i enlighet med förändringar i lagar och regler som har skett de senaste åren samt de nya K-regelverken.
Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter.
I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för dessa beslut. Därigenom blir ett väl fungerande redovisningssystem en viktig framgångsfaktor i företag och för tillväxt och utveckling i hela samhällsekonomin.

Boken är avsedd för kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men kan också användas inom YH-utbildning, av utbildningsföretag och vid annan kvalificerad utbildning i redovisning.

Extern redovisning, upplaga 5 (2 produkter)