Extern redovisning Övningsbok upplaga 6

Författare
Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch (Häftad, 2021)
Ämne
Företagsekonomi
Antal sidor
238
Utgivningsdatum
2021-07-07
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152362372
Länk till serie:

411 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Extern redovisning – Övningsbok innehåller praktiska tillämpningsövningar till faktabokens teoriavsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. I slutet av boken finns facit med fullständiga lösningar samt BAS-kontoplanen. Extern redovisning tar upp redovisning från såväl ett övergripande filosofiskt perspektiv som ett praktiskt. Boken behandlar allt från redovisningens grunder, sambandet mellan värdering, resultat och kassaflöde till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter. Extern redovisning är avsedd för kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men boken kan även användas av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Köp direkt via: Adlibris, Bokus

Författare

Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Rolf Johansson är civilekonom och f d lärare i företagsekonomi och redovisning på Företagsekonomiska institutet i Stockholm. Jan Marton är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg med mångårig erfarenhet av undervisning på högskolenivå och från utbildningar för näringslivet. Gunvor Pautsch, tidigare chef för Bokföringsnämnden med ansvar för att ta fram underlag för Bokföringsnämndens normgivning.

Utvärderingsexemplar

Utvärderingsexemplar eftergymnasiala utbildningar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Extern redovisning i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration