Företagsekonomi - från begrepp till beslut upplaga 8

Författare
Jeanette Berggård (Häftad, 2021)
Ämne
Företagsekonomi
Antal sidor
488
Utgivningsdatum
2021-10-04
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152362341
Länk till serie:

486 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. Genom indelningen får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en övningsbok med instuderingsfrågor, diskussionsunderlag, övningsuppgifter och facit med utförliga lösningar. I den åttonde upplagan har uppdateringar gjorts med både anpassad fakta om nya modeller och uppgifter för att beskriva hur den ökade digitaliseringen har medfört förändrade arbetssätt inom ekonomistyrning och marknadsföring. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas i YH-utbildningar och på kurser vid universitet och på högskola, men även av utbildningsföretag och vid företagsintern utbildning.

Köp direkt via: Bokus, Adlibris

Författare

Jeanette Berggård, ekonom och lönsamhetsutvecklare som även utbildar på eftergymnasial nivå, har ansvarat för den åttonde upplagan som i övrigt bygger vidare på Nancy Holmströms och Gunnar Lindholms arbete i tidigare upplagor av boken.

Utvärderingsexemplar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Företagsekonomi - från begrepp till beslut i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration