Företagsekonomi - i praktik och princip, upplaga 1

Företagsekonomi - i praktik och princip är en komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Boken täcker alla de olika delar som tillsammans bildar ämnesområdet; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. På så vis lämpar sig boken som en introduktion till ämnet.

Dela Företagsekonomi - i praktik och princip, upplaga 1: