Goodwill Entreprenörskap, upplaga 2

Om serien

Goodwill Entreprenörskap, upplaga 2

Goodwill Entreprenörskap är ett modernt läromedel som lär eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger – och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Goodwill Entreprenörskap Onlinebok är tillgänglig från valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling.

Oavsett om läromedlet används i dator, läsplatta eller mobil kan eleven få texten uppläst med författarens röst. Dessutom är det möjligt att bland annat zooma in och ut samt göra anteckningar via en anteckningsfunktion vid sidan av onlineboken.

Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken Introduktion – Planera − Genomföra – Utvärdera. Samtliga kapitel avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen.

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner