Goodwill Entreprenörskap, upplaga 2

Om serien

Goodwill Entreprenörskap är ett modernt läromedel som lär eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger – och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Dela Goodwill Entreprenörskap, upplaga 2: