Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Mer information

Goodwill Entreprenörskap är ett modernt läromedel som lär eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Goodwill Entreprenörskap Onlinebok är tillgänglig från valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling.

Oavsett om läromedlet används i dator, läsplatta eller mobil kan eleven få texten uppläst med författarens röst. Dessutom är det möjligt att bland annat zooma in och ut samt göra anteckningar via en anteckningsfunktion vid sidan av onlineboken.

Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken Introduktion – Planera − Genomföra – Utvärdera. Samtliga kapitel avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen.

Kursen är programgemensam för handel- och administration-, hantverks-, hotell- och restaurang- samt naturbruksprogrammen .

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration