Goodwill Företagsekonomi 2, upplaga 2

Mer information

Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från Kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I denna andra upplaga finner du precis som tidigare, tydliga exempel och lättbegripliga fakta. Boken utgår från människorna och är uppdaterad med aktuella exempel från företag och organisationer som ungdomarna kan känna igen sig i. Uppgiftsboken innehåller många övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad.

Goodwill Företagsekonomi 2 är indelad i fem block:

  • Företagande och samband
  • Ledarskap och organisation
  • Kalkyl och budgetering
  • Marknadsföring
  • Redovisning

Källkritik och vetenskapligt förhållningssätt

Uppgiftsboken inleds med ett helt avsnitt om källkritik och vetenskapligt förhållningssätt. Tanken är att du och dina elever ska kunna arbeta med detta kunskapskrav på ett integrerat sätt genom hela kursen.

Digital marknadsföring

Detta högaktuella ämne har fått ett helt eget kapitel med verklighetsnära exempel och många nya lärorika, och inspirerande övningar.

Hållbart företagande

Det inledande blocket om företagande och samband har förstärkts med formuleringar om digitaliseringens betydelse för världshandeln samt mer om CSR och hållbart företagande.

Digitala arbetsredskap

Många uppgifter är utformade så att eleven kan arbeta i valfria kalkyl- och bokföringsprogram.

Komponenter

Faktabok, Uppgiftsbok och Elevfacit finns både i tryckt och i digital utgåva. Till läromedlet hör också ett digitalt lärarstöd med kapitelkommentarer, prov och lösningar och PowerPoint-presentationer.

Tydlig struktur

Du känner igen Goodwill Företagsekonomi 2 på sin tydliga struktur, överskådliga modeller och diagram, en lättillgänglig text och ett aktivt bildspråk.

Goodwill Företagsekonomi 2 - Lärarstöd

Till Goodwill Företagsekonomi 2 hör ett lärarstöd som innehåller:

  • Kapitelkommentarer
  • PowerPoint-presentationer
  • Block- och kapitelprov med tillhörande lösningar i både word och pdf-format
  • Frågesporter
  • Kopieringsunderlag som konteringsrutor, bokslutstablå, kontoplan, formelsamling och bokföringslag.

De datorbaserade uppgifterna kan lösas med valfritt bokföringsprogram. Vi erbjuder Programmet Edison Proffs för PC som du kostnadsfritt kan ladda ned från Sanoma Utbildnings hemsida, se under fliken Nedladdningsbart material.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev