Mer information

Goodwill Företagsekonomi 2 har omarbetats och uppdaterats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Den reviderade upplagan har fått ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring. Det inledande blocket om företagande har förstärkts med formuleringar om digitaliseringens betydelse för världshandeln samt mer om CSR och hållbart företagande.

Goodwill Företagsekonomi 2 är indelad i fem block:

  • Företagande och samband
  • Ledarskap och organisation
  • Kalkyl och budgetering
  • Marknadsföring
  • Redovisning

Alla block avslutas med diskussionsuppgifter och en sammanfattning. Avsnittet om källkritik är uppdaterat med förslag på hur du och dina elever kan arbeta med området på ett integrerat sätt i kursen. Många uppgifter är utformade så att eleven kan arbeta i valfria kalkyl- och bokföringsprogram. Boken utgår från människorna och är uppdaterad med aktuella exempel från företag och organisationer som ungdomarna kan känna igen sig i.

Uppgiftsboken innehåller många övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Boken är uppdaterad och har fått ny layout och i den reviderade upplagan finns fler och uppdaterade uppgifter. Kortfacit finns längts bak i uppgiftsboken och till boken hör också ett separat elevfacit, med utförliga lösningar.

Till läromedlet hör också ett lärarstöd med bland annat PowerPoint-presentationer, kapitelkommentarer, samt provfrågor och facit. Lärarstödet är nedladdningsbart.

Boken och dess komponenter finns också som digitala onlineversioner.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration