Koll på NO, version 2

Om serien

Koll på NO, version 2

Koll på NO, version 2 är reviderad efter de ändrade kursplanerna som träder i kraft 1 juli 2022. Det ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Läromedlet ger eleverna verktyg för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.