Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning, upplaga 1

Om serien

Boken Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning introducerar en mångfald av perspektiv som gör det möjligt att närma sig den högre utbildningens komplexa utmaningar på ett mer genomtänkt, nyanserat och välavvägt sätt. I boken presenteras och diskuteras forskning på lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning, samt den roll som högre utbildning har i samhället. Boken riktar sig till lärare och andra som arbetar med högre utbildning och kan användas som kurslitteratur i högskolepedagogik.

Dela Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning, upplaga 1: