Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning, upplaga 1

Om serien

Boken Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning introducerar en mångfald av perspektiv som gör det möjligt att närma sig den högre utbildningens komplexa utmaningar på ett mer genomtänkt, nyanserat och välavvägt sätt. I boken presenteras och diskuteras forskning på lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning, samt den roll som högre utbildning har i samhället. Boken riktar sig till lärare och andra som arbetar med högre utbildning och kan användas som kurslitteratur i högskolepedagogik.