Lärarnas Agenda 2030 – så kan du utbilda om de globala målen

Om serien

Lärarnas Agenda 2030 – så kan du utbilda om de globala målen

I denna metodhandbok kopplas begreppet hållbar utveckling till verkliga frågor. Syftet är att inspirera och visa möjligheter för arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur undervisningen kan gå till i praktiken illustreras med hjälp av fakta, konkreta undervisningsexempel och metoder samt med citat och intervjuer med lärare och experter.