Lättare lärande - Studieteknik, upplaga 1

Om serien

Lättare lärande - Studieteknik, upplaga 1

Lättare lärande är ett kopieringsunderlag i studieteknik för sfi och svenska som andraspråk på grundskole- och gymnasienivå. Materialet kan med fördel även användas i andra ämnen.