Lexia Provia Handbok, upplaga 2

Om serien

Lexia Provia Handbok, upplaga 2

I Lexia Provia – Handbok 2.0 finns tydliga beskrivningar av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia och de övningar som hör till varje kategori. Här finns också konkreta tips på hur du med hjälp av övningslistorna kan göra variationer och anpassningar av övningarna. I boken beskrivs också syftet med respektive test i Provia, samt förklaringar till hur man använder testerna.

Handboken ges nu ut i en uppdaterad upplaga 2 utifrån nya Lexia Provia 2.0.