Mer information

Mattebygget är en serie med fristående arbetshäften som tränar grundläggande matematikfärdigheter. Arbetsgången är mycket strukturerad och progressionen långsam. Häftena fungerar tillsammans med alla basläromedel och ger elever med behov av extra stöd i matematik många träningstillfällen.

Mattebygget 1
Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-10.

Mattebygget 2
Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-20.

Mattebygget 3
Taluppfattning, addition med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 samt addition och subtraktion med hela tiotal inom talområdet 0-100.

Mattebygget 4
Taluppfattning, subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 samt addition och subtraktion utan tiotalsövergångar inom talområdet 20-100.

Mattebygget 5
Taluppfattning, addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-100, klockan hel och halv timme samt multiplikation tabellerna 1, 2, 5 och 10.

Mattebygget 6
Taluppfattning, addition och subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental. Klockan hel, halv timme samt kvart i och kvart över. Multiplikation, tabellerna 3 och 4.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration