Mattebygget, upplaga 1

Mer information

Mattebygget är en serie med fristående arbetshäften som tränar grundläggande matematikfärdigheter. Arbetsgången är mycket strukturerad och progressionen långsam. Häftena fungerar tillsammans med alla basläromedel och ger elever med behov av extra stöd i matematik många träningstillfällen.

Mattebygget 1
Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-10.

Mattebygget 2
Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-20.

Mattebygget 3
Taluppfattning, addition med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 samt addition och subtraktion med hela tiotal inom talområdet 0-100.

Mattebygget 4
Taluppfattning, subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 samt addition och subtraktion utan tiotalsövergångar inom talområdet 20-100.

Mattebygget 5
Taluppfattning, addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-100, klockan hel och halv timme samt multiplikation tabellerna 1, 2, 5 och 10.

Mattebygget 6
Taluppfattning, addition och subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental. Klockan hel, halv timme samt kvart i och kvart över. Multiplikation, tabellerna 3 och 4.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev