Nå in. Nå fram. Få igenom - om vikten av bra kommunikation på jobbet

Om serien

Inspirationsföreläsaren Ami Hemviken är, efter Le! Det är inte tanken som räknas, tillbaka med en bok till alla som vill kommunicera bättre i jobbet.

Nå in – skapa mer tillitsfulla relationer.

Nå fram – lär känna dina mottagare.

Få igenom – bli bättre på att presentera och slipa på dina varför.

Dela Nå in. Nå fram. Få igenom - om vikten av bra kommunikation på jobbet: