Plockepinn - Himmel och Pannkaka, upplaga 2

Mer information

Himmel & Pannkaka 1-10 är 10 populära arbetsböcker i läsförståelse med naturlig progression.

I bok 1 arbetar eleverna med enstaka ord och meningar. I bok 3 finns kort faktatexter och sagor.I böckerna 7-10 finns faktatexter och sagor på upp till tre sidor. Uppgifterna i varje häfte är ordnade efter teman som intresserar och lockar barn till läsning; djur, växter, havet, cirkus, dinosaurier och fordon med mera.

Årskurs 1-3, 32-48 sidor.

Facit till Plockepinn - Himmel och Pannkaka hittar du under nedladdningsbart material.