Plockepinn - Jag lär mig svenska, upplaga 1

Om serien

Plockepinn - Jag lär mig svenska, upplaga 1

Jag lär mig svenska är en ny serie i Plockepinn i första hand för elever med svenska som andraspråk men kan även användas i den vanliga undervisningen. Materialet består av åtta böcker med korta texter och detaljerade bilder som lockar till samtal. Till böckerna hör en arbetsbok med två färgkodade uppslag med språkutvecklande skrivövningar som bygger vidare på det vardagsnära innehållet i böckerna. Syftet med dem är att koppla läsningen till egna erfarenheter samt att bygga upp ordförrådet och den språkliga förmågan, såväl muntligt som skriftligt.

På varje sida finns en lyssningskod så att eleverna kan få berättelsen uppläst. Skanna enkelt av koden med hjälp av kamerafunktionen i till exempel en mobiltelefon.