Plockepinn - Lös Problem

Om serien

Plockepinn - Lös Problem

Syftet med häftena Lös Problem är att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. Problemens svårighetsgrad ökar genom serien.