Plockepinn - Skrivarverkstad

Om serien

Plockepinn - Skrivarverkstad

I Skrivarverkstad A får eleverna stifta bekantskap med hur man bygger upp och skriver texter av olika slag. Här läggs grunden för hur man bygger upp en handling i en berättande text med början, mitt och slut, hur olika typer av faktatexter är indelade med inledning, innehåll och avslutning samt hur man skriver instruerande och beskrivande texter.

Arbetet fördjupas sedan i Skrivarverkstad B.

Årskurs 2-3, 56 sidor.

Plockepinnfolder för nedladdning (PDF-dokument, 15,2 MB)