Plockepinn - Språkverkstad

Om serien

I Språkverkstad A och B arbetar eleverna med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser.

De olika momenten övas alltid med meningar som finns i ett sammanhang, och varje uppslag i boken är ett tema.

Kapitlen tar upp hur ord kan sättas ihop och bilda olika typer av meningar, hur ord ser ut i sin grundform och hur de kan böjas och vad de olika ordklasserna innebär.

(Årskurs 2-3)

Dela Plockepinn - Språkverkstad: