PRIO Geografi 7-9

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Prio Geografi åk 7-9 som ljudbok i mp3-format

Prio Geografi åk 7 ljudfiler:

Jorden Tredje klotet från solen

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 14,4 MB)

Jordskorpan formas Inre krafter

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 17,3 MB)

Jordskorpan formas Yttre krafter

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 13 MB)

Upptäckare och kartor

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 15,6 MB)

Jordens befolkning

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 8,6 MB)

Jordens vatten

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 18,6 MB)

Jordens klimat och växtlighet

Ladda ner hela kapitlet (Komprimerad fil, 21,5 MB)

PRIO Geografi 8

Hur länge räcker jorden?

Ladda ner hela kapitlet "Hur länge räcker jorden?", sida 6-28  (Komprimerad fil, 20,4 MB)

Jordskorpan - ett förråd

Ladda ner hela kapitlet "Jordskorpan - ett förråd", sida 29-51  (Komprimerad fil, 23,1 MB)

Energi och ny teknik

Ladda ner hela kapitlet "Energi och ny teknik", sida 52-87  (Komprimerad fil, 37,5 MB)

Jord, skog och hav

Ladda ner kapitlet "Jord, skog och hav", sida 88-133  (Komprimerad fil, 44,7 MB)

Tillverkning och tjänster

Ladda ner hela kapitlet "Tillverkning och tjänster, sida 134-157  (Komprimerad fil, 23,9 MB)

Handel och kommunikation

Ladda ner hela kapitlet "Handel och kommunikation", sida 158-182  (Komprimerad fil, 24,3 MB)

Stora städer

Ladda ner hela kapitlet "Stora städer", sida 183-209  (Komprimerad fil, 24,1 MB)

PRIO Geografi 9

Välfärd och utveckling

Ladda ner hela kapitlet "Välfärd och utveckling", sida 6-42  (Komprimerad fil, 30,5 MB)

Befolkningsutveckling

Ladda ner hela kapitlet "Befolkningsutveckling", sida 43-73  (Komprimerad fil, 23 MB)

Hälsa

Ladda ner hela kapitlet "Hälsa", sida 74-105  (Komprimerad fil, 22,7 MB)

Livsmedel

Ladda ner hela kapitlet "Livsmedel", sida 106-133  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Länder och utvecklingsvägar

Ladda ner kapitlet "Länder och utvecklingsvägar", sida 134-191  (Komprimerad fil, 49,5 MB)

Globala utmaningar

Ladda ner hela kapitlet "Globala utmaningar", sida 192-216  (Komprimerad fil, 20,5 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration