Prio Religion 7-9

Om serien

Vår so-serie PRIO är ett läromedel som utgår från kursplanernas centrala innehåll och kunskapskraven i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.

Varje kapitel i grundboken innehåller uppslag som visualiserar texten, reportage som väcker intresse och avslutningar som sammanfattar innehållet.

I PRIO har vi dessutom inkluderat fördjupningsstoff - sådant som du traditionellt hittar i bredvidmaterial.

Dela Prio Religion 7-9: