Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.

Varje kapitel innehåller uppslag som visualiserar, reportage som väcker intresse och avslutningar som sammanfattar innehållet.

Dela Prio Religion 7-9: