Nedladdningsbart material

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Samhälle åk 7-9 som ljudbok i mp3-format.

PRIO Samhälle 7

Samhället

Ladda ner hela kapitlet "Samhället", sida 1-21 (Komprimerad fil, 11,2 MB)

Innehåll:
Samhället - sid 1
Vad är ett samhälle? - 2
Varför uppstår samhällen? - sid 3
Vi måste också skydda vårt samhälle mot olika hot - sid 4
Samhällen kan se olika ut - sid 5
Nomadsamhället - sid 6
Dagens samhälle - sid 7
Det globala samhället - sid 8
Natur och kultur - sid 9
Samhällets uppbyggnad - sid 10
Privatliv - sid 11
Två sidor av samhället - sid 12
Samhällskunskap - sid 13
Varför ska man läsa samhällskunskap? - sid 14
För att du lever i en global värld - sid 15
Vad är samhällskunskap? - sid 16
Samhällsbåten - sid 17
Uppgifter - sid 18
Kortfattat Samhället - sid 19
Kortfattat Samhället - sid 20
Kortfattat Samhället - sid 21

Leva tillsammans

Ladda ner hela kapitlet "Leva tillsammans", sida 22-45 (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Leva tillsammans - sid 22
Värt att veta om Sverige - sid 23
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 24
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 25
Samerna - ursprungsfolk - sid 26
Vad är utländsk bakgrund? - sid 27
Vi och de andra - sid 28
Bostad och bostadsort - sid 29
Hur bor du? - sid 30
Innerstad och förort - sid 31
Reportage Var bor du? - sid 32
Familjen - sid 33
Kärnfamiljen - sid 34
Reportage Vem bor du tillsammans med? - sid 35
Grafik Leva tillsammans - sid 36
Grafik Leva tillsammans - sid 37
Reportage Vilka är dina framtidsdrömmar? - sid 38
Skola och fritid - sid 39
Fritiden - sid 40
Idrott - sid 41
Ett bra land? - sid 42
Uppgifter - sid 43
Kortfattat Leva tillsammans - sid 44
Kortfattat Leva tillsammans - sid 45

Dina rättigheter

Ladda ner hela kapitlet "Dina rättigheter", sida 46-77 (Komprimerad fil, 22,2 MB)

Innehåll:
Dina rättigheter - sid 46
Rättigheter och skyldigheter - sid 47
Mänskliga rättigheter - sid 48
Hon stod upp genom att sitta ned - sid 49
Dina skyldigheter - sid 50
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - sid 51
Konvention - mer kraft - sid 52
Reportage "Hon är en av mina hjältar!" - sid 53
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 54
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 55
När rättigheter kränks - sid 56
Ungas rättigheter - sid 57
Reportage Vilka rättigheter är viktigast? - sid 58
Håller vuxna vad de lovat? - sid 59
Dina rättigheter i Sverige - sid 60
Misshandel - sid 61
Barnarbete - sid 62
Reportage Skola eller arbete - sid 63
Sexuella övergrepp - sid 64
Viktiga åldersgränser i Sverige - sid 65
Grafik Rättigheter - sid 66
Grafik Rättigheter - sid 67
Kränkningar - sid 68
Mobbning - sid 69
Fakta om trakasserier och kränkningar i skolan - sid 70
Diskriminering - sid 71
De sju diskrimineringsgrunderna - sid 72
Skoldemokrati och elevinflytande - sid 73
Några tips till klassrådet - sid 74
Kortfattat Dina rättigheter - sid 75
Kortfattat Dina rättigheter - sid 76
Kortfattat Dina rättigheter - sid 77

Lag och rätt

Ladda ner hela kapitlet "Lag och rätt", sida 78-109 (Komprimerad fil, 22 MB)

Innehåll:
Lag och rätt - sid 78
Varför behöver vi lagar? - sid 79
Grundlagar - sid 80
Lagsamlingar - sid 81
Grafik Rättsäkerhet - sid 82
Grafik Rättsäkerhet - sid 83
Regler - sid 84
Lagen gäller alla - sid 85
Offentlig rätt och privaträtt - sid 86
Kan det vara rätt att bryta mot lagen? - sid 87
Brott - sid 88
Skadegörelse - sid 89
Våld - sid 90
Mordet på Fadime - sid 91
Hatbrott - sid 92
Motiv till hatbrott - sid 93
Brottslighet - sid 94
Organiserad brottslighet - sid 95
Rättsväsendet - sid 96
Rättsväsendet - sid 97
Vad händer i en rättegån? - sid 98
Rättegången mot Pirate Bay - sid 99
Rättegången mot Pirate Bay - sid 100
Olika påföljder - sid 101
Fängelsestraff - sid 102
Rättssäkerhet - sid 103
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 104
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 105
Kronofogden - sid 106
Att hamna hos Kronofogden - sid 107
Kortfattat Lag och rätt - sid 108
Kortfattat Lag och rätt - sid 109

Din ekonomi

Ladda ner hela kapitlet "Din ekonomi", sida 110-134 (Komprimerad fil, 15,1 MB)

Innehåll:
Din ekonomi - sid 110
Vad är ekonomi? - sid 111
Köp idag - låt framtiden betala - sid 112
Betalningsmedel - sid 113
Skulle du kunna klara dig utan pengar? - sid 114
Hjälp! Hur ska jag kunna välja rätt när det finns så många olika? - sid 115
Grafik Ekonomin - sid 116
Grafik Ekonomin - sid 117
Familjens ekonomi - sid 118
Hushållens inkomster - sid 119
Skatt och disponibel inkomst - sid 120
Kläderna - sid 121
Hushållens utgifter - sid 122
Fattig i Sverige, rik i Kenya - sid 123
Reportage "Det är som det är" - sid 124
Månadspengen - sid 125
Liten skuld blir snabbt stor - sid 126
Reportage Lyxfällan slår till - sid 127
Vad får du göra innan du fyllt 18? - sid 128
Handla för miljön - sid 129
Hållbar konsumtion - sid 130
Miljömärkta varor - sid 131
Uppgifter - sid 132
Kortfattat Din ekonomi - sid 133
Kortfattat Din ekonomi - sid 134

Du och medierna

Ladda ner hela kapitlet "Du och medierna", sida 135-152 (Komprimerad fil, 10,4 MB)

Innehåll:
Du och medierna - sid 135
Massor av medier - sid 136
Vad är medier? - sid 137
Olika sorters medier - sid 138
Två sätt att driva tiv och radio - sid 139
Reportage Drömmen att jobba på tv! - sid 140
Unga och medier - sid 141
Tv och film - sid 142
Dataspel - sid 143
Dataspel kan vara bra för hjärnan! - sid 144
Reportage Hur ser dina medievanor ut? - sid 145
Grafik Du och medierna - sid 146
Grafik Du och medierna - sid 147
Alla vill påverka - sid 148
Tryckfrihet och yttrandefrihet - sid 149
Uppgifter - sid 150
Kortfattat Du och medierna - sid 151
Kortfattat Du och medierna - sid 152 

PRIO Samhälle 8

Leva i Sverige

Ladda ner hela kapitlet "Leva i Sverige", sida 1-25 (Komprimerad fil, 15,3 MB)

Innehåll:
Leva i Sverige - sid 1
Vad är välfärd? - sid 2
Människans behovstrappa - sid 3
Tre sätt att mäta välfärd - sid 4
Blir vi aldrig nöjda? - sid 5
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 6
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 7
Svenska levnadsförhållanden - sid 8
Den svenska levnadsstandarden - sid 9
Reportage "Hjälp, min skola har gått i konkurs!" - sid 10
Gymnasiet - vad ska du välja? - sid 11
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 12
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 13
Från äldre tiders fattigvård - sid 14
Socialtjänsten - sid 15
Ekonomiska skyddsnät - sid 16
Reportage Varför kommer de hit och tigger? - sid 17
Socialförsäkringen - sid 18
Vad har du hittills fått av samhället? - sid 19
Barnbidrag till alla - sid 20
Försörjningsstöd - sid 21
Reportage Större klyftor - eller mindre? - sid 22
Uppgifter - sid 23
Kortfattat Leva i Sverige - sid 24
Kortfattat Leva i Sverige - sid 25

Vad är politik?

Ladda ner hela kapitlet "Vad är politik?", sida 26-59 (Komprimerad fil, 24,3 MB)

Innehåll:
Vad är politik - sid 26
Vem ska bestämma? - sid 27
Vad handlar politik om? - sid 28
Att påverka samhället - sid 29
Organisationer - sid 30
Folkrörelser - sid 31
Makt - sid 32
Vad är utanförskap? - sid 33
Makten nu - sid 34
Olika styrelsesätt - sid 35
Har världen blivit mer demokratisk? - sid 36
Demokrati - sid 37
Folkomröstningar - sid 38
Demokratins kännetecken - sid 39
Har folket alltid rätt? - sid 40
Från demokrati till diktatur - sid 41
Reportage Massakern på Utøya - sid 42
Maktdelning eller parlamentarism? - sid 43
Demokratin skyddar sig - eller inte - sid 44
Diktatur - sid 45
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur? - sid 46
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur - sid 47
Politiska ideologier - sid 48
Politiska ideologier - sid 49
Politiska ideologier - sid 50
Ideologiernas grundare - sid 51
Grafik Politik - sid 52
Grafik Politik - sid 53
De svenska partierna - sid 54
De svenska partierna - sid 55
Almedalen - politikernas mötesplats - sid 56
Uppgifter - sid 57
Kortfattat Vad är politik? - sid 58
Kortfattat Vad är politik? - sid 59

Så styrs Sverige

Ladda nar hela kapitlet "Så styrs Sverige", sida 60-101 (Komprimerad fil, 27,1 MB)

Innehåll:
Så styrs Sverige - sid 60
Författningen - sid 61
Svårt att ändra en grundlag - sid 62
Partier och val - grunden för demokratin - sid 63
Valrörelsen - sid 64
Valkretsarna - sid 65
I vallokalen - sid 66
Riksdagsvalet 2010 - sid 67
Grafik Hur Sverige styrs - sid 68
Grafik Hur Sverige styrs - sid 69
Riksdagen - sid 70
Reportage Jag vill påverka! - sid 71
Vad gör riksdagen? - sid 72
Vad gör riksdagen? - sid 73
Reportage Varje dag lär jag mig någon nytt! - sid 74
Hur arbetar riksdagen? - sid 75
Hur arbetar riksdagen? - sid 76
Från förslag till beslut - sid 77
Regeringen - sid 78
Olika typer av regeringar - sid 79
Regeringens uppgifter - sid 80
Vem sitter i regeringen? - sid 81
Besluten genomförs - sid 82
Statsförvaltningen - sid 83
Kommunen - sid 84
Så styrs en kommun - sid 85
Kommunens inkomster och utgifter - sid 86
Kommunen fattar beslut - sid 87
Politikerna tar tag i frågan - sid 88
Landstinget - sid 89
Sverige och EU - sid 90
Vad är EU? - sid 91
Vad bestämmer varje land om? - sid 92
Hur samarbetar Sverige med EU? - sid 93
Hur deltar Sverige i EU:s beslut? - sid 94
Reportage EU:s politik påverkar hela planetens hav - sid 95
Hur kan du själv påverka EU? - sid 96
Hur kan svenskar styra tillsammans med andra EU-medborgare? - sid 97
Intresset för EU i Sverige - sid 98
Uppgifter - sid 99
Kortfattat Så styrs Sverige - sid 100
Kortfattat Så styrs Sverige? - sid 101

Samhällets ekonomi

Ladda ner hela kapitlet "Samhällets ekonomi", sida 102-133 (Komprimerad fil, 20,9 MB)

Innehåll:
Samhällets ekonomi - sid 102
Behov och resurser - sid 103
Ekonomi på olika sätt - sid 104
Vad är rättvis fördelning - sid 105 
Ekonomiska system - sid 106
Reportage Hur självförsörjande kan man vara i Sverige? - sid 107
Marknadsekonomi - sid 108
Reportage Samma hus, olika pris! - sid 109
Planekonomi - sid 110
Kretsloppsekonomi - sid 111
Samhällsekonomin - sid 112
Näringslivet - sid 113
Finanssektorn - sid 114
Sverige - en del i en global ekonomi - sid 115
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 116
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 117
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 118
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 119
Pengar - sid 120
Inflation - sid 121
Varför ökar priserna? - sid 122
Hyperinflation - sid 123
Den offentliga ekonomin - sid 124
Statsbudgeten - sid 125
Ekonomisk utveckling - sid 126
Brister i BNP-måttet - sid 127
Tillväxten går i vågor - konjunkturer - sid 128
Att styra ekonomin - sid 129
Ekonomisk politik - sid 130
Uppgifter - sid 131
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 132
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 133

Arbetslivet

Ladda ner hela kapitlet "Arbetslivet", sida 134-167 (Komprimerad fil, 24,5 MB)

Innehåll:
Arbetslivet - sid 134
Vad arbetar vi med? - sid 135
Arbetet är viktigt - men hur viktigt? - sid 136
Arbetskraften - sid 137
Reportage Vad är det bästa med ditt jobb? - sid 138
Vanliga yrken - sid 139
Varför blir människor arbetslösa? - sid 140
Vad kan samhället göra? - sid 141
Hur fungerar arbetsmarknaden? - sid 142
Kollektivavtal - sid 143
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 144
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 145
Reportage Hur är det att vara arbetslös? - sid 146
Hur är det på dagens jobb? - sid 147
Faran med Facebook - sid 148
Medbestämmande - sid 149
Jämlikhet och jämställdhet - sid 150
"Jobbet är inget för tjejer" - sid 151
Är familjen en fälla för kvinnor? - sid 152
Lika lön? - sid 153
Reportage Mikrolån - i Sverige! - sid 154
Så fixar du drömjobbet! - sid 155
Praktisera eller bli lärling - sid 156
Att söka jobb - sid 157
Sommarjobb - sid 158
Vilka regler gäller för ungdomar under 18 år? - sid 159
Reportage Det bästa är friheten! - sid 160
Reportage Det bästa är friheten! - sid 161
Framtidens arbetsliv - sid 162
Brist på arbetskraft i framtiden? - sid 163
Två scenarier - sid 164
Uppgifter - sid 165
Kortfattat Arbetslivet - sid 166
Kortfattat Arbetslivet - sid 167 

Medier i Sverige

Ladda ner hela kapitlet "Medier i Sverige", sida 168-187 (Komprimerad fil, 13,4 MB)

Innehåll:
Medier i Sverige - sid 168
Medierna formar våra liv - sid 169
Tredje statsmakten - sid 170
Lagar garanterar tryckfriheten - sid 171
Att vara ansvarig utgivare - sid 172
Så bevakas en valrörelse - sid 173
Vilka medier finns i Sverige? - sid 174
Vad är public service? - sid 175
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 176
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 177
Spelregler för medierna - sid 178
När journalisterna går för långt - sid 179
Reportage Skotten i Malmö - sid 180
Så här kan det gå till: Redaktionen får ett tips - sid 181
Sociala medier - snabbare och bättre? - sid 182
Vem kan man lita på? - sid 183
Reportage Så jobbar en lobbyist - sid 184
Uppgifter - sid 185
Kortfattat Medier i Sverige - sid 186
Kortfattat Medier i Sverige - sid 187 

PRIO Samhälle 9

Vårt sociala liv

Ladda ner hela kapitlet "Vårt sociala liv", sida 1-39  (Komprimerad fil, 31 MB)

Innehåll:
Vårt sociala liv - intro
Den sociala människan - sid 1
Arv och miljö - sid 2
En grupp - eller flera? - sid 3
Reportage Vem är du? - sid 4
Olika med lika - sid 5
Grafik Identitet och livsstil - sid 6
Grafik Identitet och livsstil - sid 7
Ung eller vuxen? - sid 8
Vuxen - men ingenstans att bo! - sid 9
Reportage Vad innebär det att vara vuxen? - sid 10
En egen stil? - sid 11
Reportage Harajukustilen: blanda! - sid 12
Reportage Harajukustilen: blanda! - sid 13
Motkulturer - sid 14
Minnet av Måns Jeninger - sid 15
Kvinnor och män - sid 16
Kön och genus - sid 17
HBTQ - sid 18
HBTQ - sid 19
Reportage Hon, han eller hen? - sid 20
"Vi" och "dom" - sid 21
Belgien - konflikten som aldrig vill ta slut - sid 22
Reportage Olika identiteter - ett och samma land - sid 23
Nationalism - sid 24
Vad är typiskt svenskt? - sid 25
Rasism och främlingsfientlighet - sid 26
Tolerans - sid 27
Sveriges nationella minoriteter - sid 28
Sveriges nationella minoriteter - sid 29
"Ta av dig kjolen, annars får du inte komma in!" - sid 30
Judarna - sid 31
Fattiga och rika - sid 32
Vad är fattigdom? - sid 33
Ekonomin hänger ihop med annat - sid 34
Fattig eller rik - för alltid? - sid 35
Uppgifter - sid 36
Kortfattat Vårt sociala liv - sid 37
Kortfattat Vårt sociala liv - sid 38
Kortfattat Vårt sociala liv - sid 39

Beroende, bruk och missbruk

Ladda ner hela kapitlet "Beroende, bruk och missbruk", sida 40-63  (Komprimerad fil, 15,7 MB)

Innehåll:
Beroende, bruk och missbruk - sid 40
Vad vet vi om beroende? - sid 41
Bruk och missbruk - sid 42
Reportage Mordet på John Hron - sid 43
När övergår spelande i missbruk? - sid 44
Spelmissbruk - sid 45
Alkohol - sid 46
Att leva med missbrukare - sid 47
Alkoholpolitik - sid 48
Vem tjänar på att du röker? - sid 49
EU och tobaken - sid 50
Jakten på nya rökare - sid 51
Reportage Tobaksindustrin styr Malawi - sid 52
Reportage Tobaksindustrin styr Malawi - sid 53
Grafik Den goda jorden? - sid 54
Grafik Den goda jorden? - sid 55
Gamla och nya droger - sid 56
Bör narkotikan släppas fri? - sid 57
Reportage Våldet i narkotikans spår - sid 58
Normer och lagar - sid 59
Reportage Det heliga kokabladet - sid 60
Uppgifter - sid 61
Kortfattat Beroende, bruk och missbruk - sid 62
Kortfattat Beroende, bruk och missbruk - sid 63

Det globala samhället

Ladda ner hela kapitlet "Det globala samhället", sida 64-101  (Komprimerad fil, 28,9 MB)

Innehåll:
Det globala samhället - sid 64
Vad är egentligen globalisering? - sid 65
Reportage Kurdistan - lilla Sverige - sid 66
Världen - en teaterscen! - sid 67
Grafik Aktörerna på världsscenen - sid 68
Grafik Aktörerna på världsscenen - sid 69
Enskilda stater - sid 70
Reportage Transnistrien - landet som inte finns - sid 71
Hur många stater finns det? - sid 72
Supermakter och ministater - sid 73
Hur styrs stater? - sid 74
Demokratiska styrelsesätt - sid 75
Olika typer av diktatur - sid 76
Storbritannien - parlamentarisk demokrati - sid 77
USA - maktdelning och presidentstyre - sid 78
USA - maktdelning och presidentstyre - sid 79
Kina - ett icke-demokratiskt partistyre - sid 80
Kina - ett icke-demokratiskt partistyre - sid 81
Samarbete mellan stater - sid 82
Nordiskt samarbete - sid 83
Europeiska unionen (EU) - sid 84
Europeiska unionen (EU) - sid 85
Internationellt samarbete i FN - sid 86
Generalförsamlingen och generalsekreteraren - sid 87
Säkerhetsrådet - sid 88
Intresseorganisationer - sid 89
Reportage Farligt att arbeta för mänskliga rättigheter? - sid 90
Medier och företag - sid 91
Reportage Global kompetens sökes - sid 92
Mellan länder - sid 93
Migration till Sverige - sid 94
Hur många svenska är invandrare? - sid 95
Reportage Dags för helt fri invandring? - sid 96
Uppgifter - sid 97
Kortfattat Det globala samhället - sid 98
Kortfattat Det globala samhället - sid 99
Kortfattat Det globala samhället - sid 100
Kortfattat Det globala samhället - sid 101

Världspolitiken

Ladda ner hela kapitlet "Världspolitiken", sida 102-139  (Komprimerad fil, 31,5 MB)

Innehåll:
Världspolitiken - sid 102
Internationell politik - sid 103
De utrikespolitiska målen - sid 104
Maktmedlen - sid 105
Reportage En svensk ambassadör - sid 106
Olika maktmedel - sid 107
Nya vapensystem - sid 108
Vilka länder har kärnvapen? - sid 109
Konflikter - sid 110
Reportage "Min fiendes fiende är min vän" - sid 111
Förhandlingar - sid 112
När är krig tillåtet - och inte? - sid 113
Reportage Guantánamo - sid 114
Vad kan FN göra? - sid 115
Reportage På gränsen mellan Nord- och Sydkorea - sid 116
Vad händer efter ett krig? - sid 117
"Sanningen måste komma fram!" - sid 118
Ökar eller minskar krigen? - sid 119
Terrorist eller frihetskämpe? - sid 120
Varför uppstår krig? - sid 121
Fred och säkerhet - sid 122
Vem räknas som flykting? - sid 123
Reportage Dödens hav - sid 124
Att söka asyl - sid 125
EU:s flyktingpolitik - sid 126
Svensk säkerhetspolitik - sid 127
Reportage På uppdrag i Afghanistan - sid 128
Krig i cyberrymden - sid 129
Hur bygger man en fredligare värld? - sid 130
Gemensam säkerhet - sid 131
Världsregering - sid 132
Reportage Om alla gör något! - sid 133
En värld - flera synsätt och scenarier - sid 134
Uppgifter - sid 135
Grafik En värld - flera synsätt - sid 136
Grafik En värld - flera synsätt - sid 137
Kortfattat Världspolitiken - sid 138
Kortfattat Världspolitiken - sid 139

Ekonomi och global utveckling

Ladda ner hela kapitlet "Ekonomi och global utveckling", sida 140-181  (Komprimerad fil, 31 MB)

Innehåll:
Ekonomi och global utveckling - sid 140
Ekonomin på olika håll i världen - sid 141
Sydostasien - sid 142
Den globala ekonomin - sid 143
Reportage Nya smarta affärer - sid 144
Vad styr priset? - sid 145
Jämviktpris - sid 146
Råvaror och världsmarknadspriser - sid 147
Varumärket kostar - sid 148
Handel över gränserna - sid 149
Vem tjänar på att vi handlar med varandra? - sid 150
Frihandelsområden och tullunioner - sid 151
Reportage Boka färdtjänst från Senegal - sid 152
Frihandelsorganisationen WTO - sid 153
Reportage Sverige krisar - sid 154
USA:s handelsunderskott rekordstort - sid 155
Den orättvisa världshandeln - sid 156
Vad är viktigast - miljön eller den egna ekonomin? - sid 157
Handeln ökar, produktion flyttar - sid 158
Reportage Fabriken rasar! - sid 159
Företagens sociala ansvar - sid 160
Ekonomisk fusk - sid 161
Global utveckling - sid 162
Reportage Global vardag - sid 163
Världen blir bättre! - sid 164
Rätt att vara rik? - sid 165
Grafik Livsvillkor i världen - sid 166
Grafik Livsvillkor i världen - sid 167
Fattigdom i EU - sid 168
Senaste mobilen - men ingen toa! - sid 169
BRICS-länderna utmanar den gamla världen - sid 170
Att mäta välfärd - sid 171
Reportage Tre bilder av global utveckling - sid 172
Reportage Tre bilder av global utveckling - sid 173
Kulturer i konflikt - sid 174
Världen om tjugo år - sid 175
Om tjugo år - fyra olika scenarier - sid 176
Om tjugo år - fyra olika scenarier - sid 177
Uppgifter - sid 178
Kortfattat Ekonomi och global utveckling - sid 179
Kortfattat Ekonomi och global utveckling - sid 180
Kortfattat Ekonomi och global utveckling - sid 181 

Makten över medierna

Ladda ner hela kapitlet "Makten över medierna", sida 182-207  (Komprimerad fil, 19,8 MB)

Innehåll:
Makten över medierna - sid 182
Nyhetsvärdering - sid 183
Rubriker som lockar - sid 184
Rubriker som lockar - sid 185
Terrordåd i Nairobi, bomb i Pakistan - sid 186
Ungas nyhetsbevakning - sid 187
Pussy Riot - sid 188
Reportage Sanna nyheter? - sid 189
Nyhetsbevakning vid krig och konflikt - sid 190
Svårt att vara oberoende - sid 191
Reportage Med halva jorden som arbetsfält - sid 192
Reportage Med halva jorden som arbetsfält - sid 193
Det globala medielanskapet - sid 194
Vad gör vi på nätet? - sid 195
Rekommendationssamhället - sid 196
Instagramkravallerna - sid 197
Grafik Globala medier - sök och dela - sid 198
Grafik Globala medier - sök och dela - sid 199
Att söka information på nätet: så gör du för att hitta rätt - sid 200
Hur tjänar företagen sina pengar? - sid 201
Medietrender - sid 202
Datanörden äger! - sid 203
Reportage Tystnad, tagning! - sid 204
Uppgifter - sid 205
Kortfattat Makten över medierna - sid 206
Kortfattat Makten över medierna - sid 207

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev