Rätt punktskatt, upplaga 1

Om serien

Punktskatter fungerar som ett styrmedel för att minska konsumtionen av det som anses skadligt för hälsa och miljö exempelvis alkohol, tobak och drivmedel till motorfordon.

Produkter i serien