Rätt punktskatt, upplaga 1

Om serien

Punktskatter fungerar som ett styrmedel för att minska konsumtionen av det som anses skadligt för hälsa och miljö exempelvis alkohol, tobak och drivmedel till motorfordon.

Dela Rätt punktskatt, upplaga 1:

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund