Resan hit, upplaga 2

Om serien

Resan hit, upplaga 2

Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund på sfi studieväg 1 och på språkintroduktionen. Till varje bok finns två övningsböcker (för sfi kurs A och kurs B).

Dessa titlar är utgående men säljs så länge lagret räcker.

Till varje bok finns två övningsböcker (för sfi kurs A och kurs B).
Lärarhandledningen innehåller metodtips, kopieringsunderlag med skrivuppgifter, ord- och verbövningar, dictogloss, diskussionsövningar, kartor och mycket annat.

Resan hit har som syfte att engagera eleverna med berättelser som de lätt kan relatera till. Bilderna förstärker förståelsen och engagemanget och därmed väcks lusten att lära mer.

Textböckerna kan även användas utan övningsböcker som ett första steg mot skönlitterär läsning.

I övningsböckerna repeteras ord och fraser från textböckerna och därmed befäster eleverna både det skrivna och muntliga språket.

Mohamed från Somalia.
Mohameds berättelse handlar om att vara tvungen att lämna sitt land och att resa bort till ett främmande land i fjärran. Den handlar även om vänskap.

Amir och Laila från Afghanistan.
Amir och Lailas berättelse handlar om kärlek och att få välja sin partner själv, om heder och familjens kontra individens behov.

Lak från Thailand.
Laks berättelse handlar om innebörden av ett bättre liv. Den tar upp även svåra ämnen som att lämna sina barn kvar i hemlandet och hur det känns att drabbas av en sjukdom.

Hamid från Iran.
Hamids berättelse handlar om homosexualitet och om att inte passa in i samhällets och familjens normer.