Mer information

Språklust 1

Tio veckoprogram med lekfulla språkövningar

Språklust 1 är en handledning till förskolepersonal. Boken innehåller idéer och tips till ett lustfyllt arbetssätt, som främjar barnens språkutveckling.

Övningarna är avsedda för barn i förskolan och många av sångerna och lekarna passar utmärkt även i förskoleklassen.

I ett tioveckorsprogram ges dag för dag förslag på övningar, ramsor, sånger och lekar som passar till de olika momenten i språkträningen.

Förutom det utförliga programmet innehåller boken också de föreslagna sångerna, lekarna, rimmen och ramsorna samt arbetsmaterial, med inspirerande bilder, att klippa ut och laminera.

Språklust 1, Titta vad jag kan

Titta vad jag kan! är en bok till varje barn under sista året i förskolan. En bok att sedan få ta hem och vara glad och stolt över.

Tanken är att förskolläraren med hjälp av Titta vad jag kan! ska göra en enkel kartläggning av varje 5-årings språkutveckling, inför övergången till förskoleklass.
Resultatet kan sedan delges föräldrarna vid utvecklingssamtalen. Med Titta vad jag kan! som utgångspunkt underlättas samtalet om varje barns språkliga medvetenhet och utvecklingsmöjligheter.

Med Titta vad jag kan! följer en handledning till förskolläraren, med konkreta förslag, tips och råd. Den innehåller också ett kopieringsunderlag för protokoll över observationer och kartläggning.
Syftet är att observera och kartlägga barnens språkutveckling, för att så tidigt som möjligt upptäcka de barn som ännu inte nått språklig medvetenhet. Dessa barn behöver ytterligare stöd och hjälp i form av fler strukturerade och lustfyllda språkstunder i en mindre grupp.

Produkter i serien

Förskola

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration