Styrelsearbete i ideella organisationer, upplaga 1 (1 produkter)