The fearless organization

Om serien

The fearless organization

Framgång för en organisation bygger på att hela tiden hitta nya metoder för att skapa värde. Men hur skapar man ett gruppklimat som gör att de bästa idéerna kan bli synliga och tas tillvara?

The Fearless Organization handlar om psykologisk trygghet, ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är. Psykologisk trygghet innebär ett gruppklimat där tilliten är hög och där medarbetare både vågar kommunicera halvfärdiga idéer och öppet granska och kritisera ogenomtänkta så väl som genomtänkta idéer. Det finns samtidigt en hög tolerans för att misslyckas vilket medför att medarbetare delar med sig och allt fler tar utrymme.