Transformativ förändring och agilt ledarskap

Om serien

Transformativ förändring och agilt ledarskap

I tider då omvälvande förändringar påverkar kultur, roller, varor och tjänster sätts ledarskapet på sin spets. Här får du veta hur du förbereder dig för denna typ av förändring, hur du klarar av den och vilket ledarskap som visat sig vara mest framgångsrikt i denna typ av situationer.