Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa

Mer information

Den här boken förklarar hur du som leder en organisation, stor eller liten, motverkar och stoppar korruption.

Korruption finns överallt och korruptionsavslöjandena avlöser varandra. Ämnet är därför ständigt aktuellt, både inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Att vilja göra rätt är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver vad korruption är och får för konsekvenser. Den andra delen innehåller nio konkreta steg för dig som är ledare. I grunden bygger det på att ha en stark övertygelse, hitta sin etiska kompass och agera tydligt.

Att vilja göra rätt har tillkommit genom intervjuer med ledare från fyra kontinenter, studier och genom egen erfarenhet. Boken innehåller många exempel från verkligheten, både från olika branscher och olika länder. Den passar utmärkt för alla ledare som behöver teori, kunskap och praktiska verktyg för att stoppa korruption.
Avsedd för:
Boken är främst avsedd för ledare i företag och organisationer och passar för ledarskapsutbildningar, samt utbildningar inom CSR och korruption.

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 7, 2018.

Lektör Mattias Bjellvi

Att vilja göra rätt är en välskriven bok om korruption, definitioner av begreppet och vad det kan leda till. Boken lyfter också ledarskapets betydelse och visar nio olika konkreta steg för ledaren att ta för att stoppa korruption. Avslöjandena om korruption är många, både i Sverige och utomlands. Det är ledaren som förebild som sätter tonen på arbetsplatsen, inte styrdokumenten i sig själv. Graden av korruption kan vara olika. I Sverige är begreppet muta ett vedertaget begrepp såväl i offentlig sektor som på privata företag. Korruption och mutor undanröjer förtroendet för personer och företag/offentliga myndigheter. Boken är intressant, aktuell och användbar för ledaren på en arbetsplatsen. Den är värdefull som diskussionsunderlag på en arbetsplats kring olika förhållningssätt och kan också vara lämplig som undervisningsmaterial inom olika utbildningar på universitet och högskola.

Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa korruption (1 produkter)