Goodwill Entreprenörskap 100p onlinebok

Mer information

Goodwill Entreprenörskap 100 p online

Goodwill Entreprenörskap är ett läromedel som kan användas valfritt i dator, läsplatta* och mobiltelefon*.

Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Oavsett om läromedlet används i dator, läsplatta eller mobiltelefon kan eleven få texten uppläst med författarens röst. Dessutom är det möjligt att bland annat zooma in och ut samt göra anteckningar i onlineboken.

Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken:
- Introduktion
- Planera
- Genomföra
- Utvärdera

Samtliga kapitlen avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen.

Kursen är programgemensam för programmen:
- handels- och administration
- hantverk
- hotell- och restaurang
- naturbruk
Till läromedlet finns en omfattande PowerPoint-presentation som med fördel kan användas vid genomgång av kapitlen eller som repetition. Materialet ligger kostnadsfritt under rubriken Produktmaterial.
*I första hand för att lyssna. Ej visuellt optimerad för läsplatta och mobiltelefon.

Goodwill Entreprenörskap 100p, upplaga 1 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev