Goodwill Entreprenörskap 100p onlinebok

Mer information

Goodwill Entreprenörskap 100 p online

Goodwill Entreprenörskap är ett läromedel som kan användas valfritt i dator, läsplatta* och mobiltelefon*.

Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det hen gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Oavsett om läromedlet används i dator, läsplatta eller mobiltelefon kan eleven få texten uppläst med författarens röst. Dessutom är det möjligt att bland annat zooma in och ut samt göra anteckningar i onlineboken.

Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken:
- Introduktion
- Planera
- Genomföra
- Utvärdera

Samtliga kapitlen avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen.

Kursen är programgemensam för programmen:
- handels- och administration
- hantverk
- hotell- och restaurang
- naturbruk
Till läromedlet finns en omfattande PowerPoint-presentation som med fördel kan användas vid genomgång av kapitlen eller som repetition. Materialet ligger kostnadsfritt under rubriken Produktmaterial.
*I första hand för att lyssna. Ej visuellt optimerad för läsplatta och mobiltelefon.

Goodwill Entreprenörskap 100p, upplaga 1 (1 produkter)