Mer information

Mer information

Arbetsglädje och engagemang får människor att må bra och verksamheter att växa. Men stress och ständiga förändringar gör många av oss uppgivna - och då hjälper det inte med lyxiga kaffemaskiner eller extra många bananer i fruktkorgen. Hur ska vi hitta arbetsglädjen och engagemanget igen?

Ami Hemvikens bok Le! Det är inte tanken som räknas handlar om hur du med större medvetenhet och små förändringar av ditt sätt att agera kan få roligare på jobbet, samtidigt som du bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats. Uppmuntran, humor och gemenskap betyder mer än du tror, och ibland handlar det faktiskt bara om att våga bjuda på sig själv eller andas djupt för att kunna fatta rätt beslut.
Bra kommunikation bidrar också till arbetsglädjen - hur du säger saker är minst lika viktigt som vad du säger. Om du vill kan du börja med att le lite mer mot dem du möter. För det är faktiskt inte tanken som räknas.

Vi ställde några frågor till Ami om hennes bok, intervjun kan du läsa här nedanför:

Hej Ami,

Grattis till din allra första bok! Titeln på boken är ju lite kaxiga Le! Det är inte tanken som räknas. Vad menar du egentligen, ska man gå omkring och le hela tiden och är det inte viktigt vad man tänker eller?

Hahaha! Det jag har upptäckt när jag reser runt och träffar olika organisationer är att det sällan råder brist på medvetenhet och kunskap. Men när det kommer till arbetsglädje, förändring och utveckling i stort behöver vi ofta börja GÖRA och inte gå runt och tänka och hoppas så mycket. Arbetsglädje är något vi GÖR. Tillsammans. Och en god start till det är att börja le oftare och mer - både för din egen och andras skull. Du ler när du är glad, men du blir också gladare av att le. När människor är gladare och känner mer tillit är vi mer kreativa och förändringsbenägna. Och DET håller nog alla med om att vi behöver vara både nu och i framtiden.


I boken skriver du bl a om hur skrattet kan bli en väg till gemenskap. Kan det inte upplevas lite oseriöst att som chef gå omkring och skoja och skämta?

Den frågan får jag allt som oftast. Många har blandat ihop ordet seriös med ordet allvarlig. Alla vill vi såklart vara och uppfattas seriösa i våra uppdrag, men för den delen behöver vi inte gå runt och vara allvarliga. Det häftiga är att forskning som gjorts på skrattets och humorns betydelse inom organisationer är faktiskt att de som ler och skrattar uppfattas MER kompetenta än de som går runt och ser allvarliga ut. Desstuom, om du går runt och ser allvarlig ut som chef, skapar du en en sådan kultur - och vi vet att tillgänglighet, glädje och tillit är grund för goda resultat genom ökad kreativitet och driv.

Något som tyvärr är alltför vanligt på många arbetsplatser är hög arbetsbelastning och mycket stress, det skriver du också om i boken. Kan du skicka med några praktiska tips till den som åtminstone vill försöka att stressa mindre?

Också inom området stress gäller devisen att det INTE är tanken som räknas. Många är medvetna om att de stressar för mycket. Man är även ofta medveten om hur och vad man borde göra. Men man gör det inte. Mitt råd är att faktiskt GÖRA och jag jämför ofta med just med träning. När det kommer till fysisk träning vet vi alla att vi borde träna typ tre gånger i veckan för att må bra - vi vet, vi förstår och vi accepterar det. Ändå är det få av oss som gör det. När det kommer till att hantera stress effektivt vet vi att sömn, sociala relationer och fysisk träning är det viktigaste för att undvika att bli utbränd. Ändå är det just dessa som vi i stressade tider drar ner på. Det är farligt på riktigt. Så boka/avsätt tid för dessa tre saker, lär dig att djupandas och gör det på rikligt.

Du återkommer flera gånger i boken till vikten av goda relationer och bra kommunikation. Som föreläsare och beteendevetare är du väl något av en expert på bäggedera. Hur bygger man upp bra relationer med sina kollegor och sina chefer?

Ja, det bästa svaret på det är nog att visa genuint intresse för dina kollegor. Att fråga för att du verkligen undrar och sedan aktivt lyssna på deras svar. Det i kombination med att bjuda lite extra på dig själv - d v s visa vem du är som PERSON inte bara FUNKTION är en av nycklarna. Många säger att man kan vara personlig, men inte privat på jobbet - jag har väldigt svårt att förstå den skillnaden. Jag förespråkar mer öppenhet och transparens, det gör att vi förstår varandra bättre, känner mer tillit och kommer ha mycket roligare.

Så var det detta med jämställdhetsaspekten… Är det lika lätt för kvinnor som för män att le på arbetsplatsen med tanke på hur verkligheten ser ut (lägre lön, fler vabbdagar, sämre förutsättningar att nå höga positioner osv)?

Mycket viktig fråga! Här är det av största vikt att vi kan hålla två frågor i huvudet samtidigt. Den ena är strukturerna - de som fortfarande begränsar kvinnor i mycket högre utsträckning på arbetsmarknaden. Den andra är hur du som individ både förhåller dig till dessa strukturer och hur du väljer att påverka din situation. Alla har såklart inte möjlighet att kämpa mot strukturer, men då kan vi som har det - verkligen göra det, samtidigt som de som inte har förutsättningarna kan jobba med sitt förhållningssätt. Jag menar verkligen inte att vi ska sopa jämställdhets- eller mångfaldsutmaningar under mattan och istället be alla le lite mer. Utan jag vill att vi kan kan göra både och. Le när vi är glada och för att göra oss gladare, men också kämpa mot strukturerna. Jämställdhet är inget vi uppnår bara genom leenden.

Och slutligen: om du skulle skicka med ett råd ur boken (förutom detta med leendet) – vilket skulle det vara?

Bjud lite mer på dig själv, öppna upp! Då får du se hur de runt omkring dig också gör det och vips så har du bättre, roligare och djupare relationer omkring dig. För det är du värd!