Författare

Författaren Maria Bergengren är pedagog och företagsekonom med lång och aktuell erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, lärare och konsult.

Här hittar du en högupplöst bild på författaren (Bild, 651 kB)

Maria Bergengren om tre trender inom ledarskap:

Teknikens under - skapar hinder
Tekniken har tagit stora kliv som påverkar vår vardag så enormt att vi stundtals glömmer bort hur viktiga de mänskliga mötena är för oss. Det handlar både om mötena med oss själva, och om mötena med andra. Vår hjärna och våra grundläggande behov har ju inte förändrats som tekniken. Som ledare behöver man stanna upp och reflektera över vad som är viktigt i tillvaron, eller inte. Ledarutbildningar där man avskärmar sig från omvärlden och parkerar mobiltelefonerna på ett "mobilinternat eller mobildagis" blir mer och mer efterfrågat. En av de vanligaste kommentarerna i utvärderingen efter en sådan utbildning är: "Det har varit fantastiskt att få reflektera ostört, och sortera sina egna tankar och känslor". Man uppskattar med andra ord det som handlar om våra mänskliga basbehov - det som vi annars tränger undan i vardagen när vi låter oss kidnappas av alla meddelanden och uppdateringar som dyker upp i mobiltelefonen under dygnets alla timmar.
Att vara grundad som ledare
Istället för att fortsätta lära sig nya kommunikationstekniker och träna på dem, så handlar det mogna ledarskapet snarare om ledarskap inifrån och ut. Att man jobbar med sin insida för att nå självinsikt.

Att bli mer medveten och öppen inför sig själv, gör att man då också medvetet kan välja sin öppenhet mot andra och de val man gör varje dag i olika situationer. Det gäller för ledare - och det gäller för alla individer oavsett position. Medvetenhet på insidan är en bra start för att skapa bra relationer och samverkan.
Robotchefer är på gång!
Robotarna brer ut sig i arbetslivet, i vissa sektorer och branscher. Och en del kanske ser fram emot det, i alla fall vad gäller ökad tydlighet.

I undersökningar där människor fått svara på frågan om den viktigaste ledaregenskapen svarar många att tydlighet är väldigt viktigt och att motsatsen, otydliga chefer, skapar oro, stress och minskar arbetsglädjen. . Tänk vad bra det vore att få en bra artificiell intelligent chef programmerad med algoritmer som skapar tydlighet :)! Ja, hur bör man programmera roboten till en idealchef - vem ska stå för designen som skapar önskade beteenden?

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev