Ledarskap och organisation, upplaga 1

Om serien

Ledarskap och organisation, upplaga 1

Ledarskap och organisation är skriven helt i linje med gymnasieskolans kursplan, syfte och mål men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar inom ledarskap och organisation.

I boken möter vi människorna som enskilda individer, i grupper, som ledare och i organisationer. Frågeställningen om hur man skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar kommunikation, samarbete, engagemang och utveckling för att skapa bra resultat går som en röd tråd genom boken.

Boken är indelad i fyra block som kan studeras i valfri ordning:

  • Individen
  • Gruppen
  • Ledaren
  • Organisationen.

Blockens olika kapitel presenterar viktiga frågor inom kunskapsfältet på ett pedagogiskt sätt - i text, bild och infografik. Reflektionsfrågor presenteras parallellt med läsningen och det finns fördjupningsavsnitt för den som vill lära sig mer. Varje kapitel avslutas med sammanfattning, studieuppgifter, diskussionsfrågor och verklighetsbaserade case. Allt för att göra innehållet användbart för egen förståelse, analys och kritisk granskning. På Sanoma Utbildnings hemsida finns PowerPoint-presentationer till boken att ladda ned.

Ledarskap och organisation är skriven av Maria Bergengren, pedagog och ekonom. Hon har lång och aktuell erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, lärare och konsult.