Mer information

En helt ny bok om medieetik och dess roll i det framtida samhället skriven av Martin Ahlquist och Tommy Borglund.
"Det behövs en förnyad diskussion om medieetikens funktion i ett nytt mediesamhälle. Den diskussionen vill vi vara med och bidra till. Vi hoppas och tror att den här boken ska vara till nytta, inte bara för journalister och studerande av kommunikation och journalistik, utan också för alla som i sitt jobb eller i sin vardag på något sätt påverkas av mediernas rapportering
- både de ansvariga och de oansvariga utgivarna."
Martin Ahlquist och Tommy Borglund
Boken innehåller intervjuer med:
• Hanna Stjärne, VD Sveriges Television
• Thomas Peterssohn, mediechef med tidigare positioner som VD på MittMedia, TT och chefredaktör för Affärsvärlden
• Lisa Bjurwald, journalist och chefredaktör för Författaren
• Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och författare
• Sofia Olsson Olsén, chefredaktör Aftonbladet
• Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman (PO)
• Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet
• Nicklas Lundblad, adjungerad professor i innovation vid KTH och chef för Googles europeiska samhällspolitiska avdelning

Avsedd för: Journalister, publicister och redaktörer inom medieföretag samt studerande inom medie- och kommunikation och journalistik.
Under 2016 fyllde vår tryckfrihetsförordning 250 år och det pressetiska systemet 100 år. Med internet och sociala medier har gamla sanningar vänts upp och ned. Nya aktörer har kapat åt sig läsare och annonsörer. Vad blir medieetikens roll i det medielandskap som växer fram? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken ökar? Hur ska den enskilda, eller blivande, journalisten se på sin egen roll ur ett etiskt perspektiv? Det försöker denna bok ta reda på. Boken innehåller fall från Pressombudsmannen (PO), yrkesetiska regler, diskussionsfrågor och ett flertal intervjuer med ledande personer i branschen.

Recension

Publicerad i BTJ-häftet nr 18, 2017.

Lektör Annika Panas

Framför allt guidas läsarna igenom dagens, och gårdagens, svenska press- och medieetik. Publicister och forskare ger sin syn på medieetikens roll och framtid. Nya fenomen lyfts fram och problematiseras, såsom native advertising. Frågeställningarna är aktuella och intressanta. Vilka är utmaningarna i det digitala landskapet? Boken kräver inga förkunskaper och är ett utmärkt komplement i undervisning. Kapitlen avslutas med relevanta diskussionsfrågor och korta intervjuer med personer i branschen.

Medierna och etiken (1 produkter)