Strategisk ekonomistyrning - att leda för långsikt

Mer information

Att förstå ett företag och att på så vis kunna leda det är en svår uppgift. Det krävs ofta många års erfarenhet, en förmåga att reflektera och ett ständigt inflöde av nya och goda idéer. Under de senaste 30 åren har en allt större fokusering skett på hur den ekonomiska styrningen ska kunna skapa förutsättningar för att översätta strategier i handling.

Strategisk ekonomistyrning - Att leda för långsiktig tillväxt presenterar den forskning som ur ett ekonomistyrningsperspektiv inriktar sig på tillväxt, och förklarar på ett engagerande och pedagogiskt sätt hur teorierna kan användas i praktiken. Boken är framförallt anpassad till praktiker som är intresserade av att utvecklas i sin roll som företagsledare för att skapa tillväxt hos företaget. Aktiv ekonomistyrning - Att leda för långsiktig tillväxt innehåller många praktiska frågeställningar som kan användas på läsarens egen verksamhet och presenterar teori och praktik i ett lättillgängligt format. Tanken är att så ett frö hos läsaren som stimulerar till en aktiv ledarstil som får företaget att gro och växa.
Avsedd för:
Boken är framförallt anpassad till praktiker som är intresserade av att utvecklas i sin roll som företagsledare för att skapa tillväxt hos företaget.

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 9, 2016.

Bredmar, Krister Strategisk ekonomistyrning

Lektör Rolf Retoft

Krister Bredmar är docent i företagsekonomi. Utgångspunkten i boken är hur en företagsledare kan använda ekonomistyrningsteorier för att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt i företaget. Företagets strategi på marknaden konkretiseras i en handlingsplan i form av en budget. När företaget växer måste det förädla sin kärnkompetens, vilket förutsätter ett ständigt lärande och ifrågasättande av verksamheten. Författaren har också konstruerat ett test där läsaren kan testa sitt företags förmåga att växa. Han skriver lättillgängligt och insiktsfullt om företagsledning. På ett mycket bra sätt visar författaren hur finansiell och icke finansiell information kan kombineras för att styra företaget. Bokens målgrupp är främst företagsledare.

Strategisk ekonomistyrning – att leda för långsiktig tillväxt (1 produkter)