Pejlo träning svenska åk 6 och 7

Digitalt

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning. Allt material är kostnadsfritt och ingen inloggning krävs.

Klicka här för digitala extraövningar till Pejlo träning åk 6 & 7

Klicka här för digitala extraövningar till Pejlo träning åk 9