Mer information

Mer information

Himmel och Pannkaka

För att klara uppgifterna i Himmel och Pannkaka måste de läsa instruktioner och texter. Här finns många tillfällen till lästräning.

Att lösa korsord, rebusar och problem roar eleverna.
Himmel och Pannkaka 1-10 har en naturlig progression. I början av häfte 1 arbetar eleverna med enstaka ord. I häfte 3 finns korta faktatexter och sagor. I häfte 7-10 finns faktatexter och sagor på upp till tre sidor. Vissa övningar har långa instruktioner.
Uppgifterna i varje häfte är ordnade i teman som rör allt som kan intressera barn: djur, sagor, bilar, dinosaurier m.m.

Till varje häfte finns ett facit.