Undervisa Matematik, upplaga 1

Om serien

Undervisa Matematik, upplaga 1

Undervisa matematik åk 4-6 Genomgångar, strategier, tips och aktiviteter innehåller strategier och tips om matematikundervisning på mellanstadiet. I boken finns förslag på genomgångar och aktiviteter som väcker nyfikenhet för matematik. Boken utgår från kunskapskraven i Lgr 11 och ger en tydlig beskrivning av förmågorna i matematik samt konkreta tips om formativ bedömning.