Matte Direkt 7-9

Matte Direkt åk 8 ljudbok (mp3-format)

Här kan du ladda ner Matte Direkt 8 som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Förord
Välkommen till Matte Direkt!

Kapitel 1 Tal
Ingressuppslag - sid 6
Ingressuppslag - sid 7
Tiosystemet - sid 8
Arbeta tillsammans - sid 9
Multiplikation med decimaltal - sid 10
Multiplikation med decimaltal - sid 11
Division med decimaltal - sid 12
Division med decimaltal - sid 13
Jämför pris och antal - sid 14
Negativa tal - sid 15
Räkna med negativa tal - sid 16
Räkna med negativa tal - sid 17
Tal i potensform - sid 18
Tal i potensform - sid 19
Diagnos - sid 20
Diagnos - sid 21
Blå kurs Decimaler - sid 22
Blå kurs Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 - sid 23
Blå kurs Multiplikation med decimaltal - sid 24
Blå kurs Multiplikation med decimaltal - sid 25
Blå kurs Division med decimaltal - sid 26
Blå kurs Negativa tal - sid 27
Blå kurs Räkna med negativa tal - sid 28
Blå kurs Potenser - sid 29
Röd kurs Räkna med potenser - sid 30
Röd kurs Räkna med potenser - sid 31
Röd kurs Multiplikation med negativa tal - sid 32
Röd kurs Division med negativa tal - sid 33
Röd kurs Räkna mer med negativa tal - sid 34
Röd kurs Tal skrivna i olika baser - sid 35
Sammanfattning - sid 36
Sammanfattning - sid 37
Uppslaget 1 - sid 38
Uppslaget 1 - sid 39

Kapitel 2 Geometri
Ingressuppslag - sid 40
Ingressuppslag - sid 41
Area - sid 42
Arbeta tillsammans - sid 43
Rektangelns area - sid 44
Parallellogrammens area - sid 45
Höjder i trianglar - sid 46
Triangelns area - sid 47
Cirkelns area - sid 48
Cirkelns area - sid 49
Areaenheter - omvandlingar - sid 50
Area av stora områden - sid 51
Area hemma - sid 52
Area hemma - sid 53
Symmetri - sid 54
Symmetri - sid 55
Diagnos - sid 56
Diagnos - sid 57
Blå kurs Area - sid 58
Blå kurs Rektangelns area - sid 59
Blå kurs Höjder i trianglar - sid 60
Blå kurs Triangelns area - sid 61
Blå kurs Cirkelns area - sid 62
Blå kurs Sammansatta figurer - sid 63
Röd kurs Begränsningsyta - sid 64
Röd kurs Begränsningsyta - sid 65
Röd kurs Trubbvinkliga trianglar - sid 66
Röd kurs Cirkelbåge och cirkelsektor - sid 67
Röd kurs Mer om area - sid 68
Röd kurs Mer om area - sid 69
Röd kurs Befolkningstäthet - sid 70
Röd kurs Befolkningstäthet - sid 71
Sammanfattning - sid 72
Sammanfattning - sid 73
Uppslaget 2 - sid 74
Uppslaget 2 - sid 75

Kapitel 3 Algebra

Ingressuppslag - sid 76
Ingressuppslag - sid 77
Uttryck med variabler - sid 78
Uttryck med variabler - sid 79
Uttryck med parenteser - sid 80
Multiplicera med parentes - sid 81
Ekvationslösning - sid 82
Prövning - sid 83
Ekvationer med parenteser - sid 84
Ekvationer med parenteser - sid 85
Lös med hjälp av ekvationer - sid 86
Lös med hjälp av ekvationer - sid 87
Mönster med uttryck - sid 88
Mönster med uttryck - sid 89
Diagnos - sid 90
Diagnos - sid 91
Blå kurs Uttryck med variabler - sid 92
Blå kurs Uttryck med variabler - sid 93
Blå kurs Uttryck med parenteser - sid 94
Blå kurs Uttryck med parenteser - sid 95
Blå kurs Ekvationslösning - sid 96
Blå kurs Ekvationslösning - sid 97
Röd kurs Räkna mer med parenteser - sid 98
Röd kurs Räkna mer med parenteser - sid 99
Röd kurs Mer om ekvationslösning - sid 100
Röd kurs Ekvationer med x i båda leden - sid 101
Röd kurs Lös med ekvation - sid 102
Röd kurs Areauttryck - sid 103
Sammanfattning - sid 104
Sammanfattning - sid 105
Uppslaget 3 - sid 106
Uppslaget 3 - sid 107

Kapitel 4 Samband

Ingressuppslag - sid 108
Ingressuppslag - sid 109
Koordinatsystem - sid 110
Koordinatsystem - sid 111
Jämförpriser i diagram - sid 112
Jämförpriser i diagram - sid 113
Proportionalitet - sid 114
Proportionalitet - sid 115
Andra linjära samband - sid 116
Andra linjära samband - sid 117
Fler samband - sid 118
Fler samband - sid 119
Arbeta tillsammans - sid 120
Arbeta tillsammans - sid 121
Diagnos - sid 122
Diagnos - sid 123
Blå kurs Koordinatsystem - sid 124
Blå kurs Koordinatsystem - sid 125
Blå kurs Proportionalitet - sid 126
Blå kurs Proportionalitet - sid 127
Blå kurs Andra linjära samband - sid 128
Blå kurs Väg-tid-diagram - sid 129
Röd kurs Mer om linjära samband - sid 130
Röd kurs Mer om linjära samband - sid 131
Röd kurs Andra typer av diagram - sid 132
Röd kurs Andra typer av diagram - sid 133
Röd kurs Räkna med proportionaliteter - sid 134
Röd kurs Räkna med proportionaliteter - sid 135
Sammanfattning - sid 136
Sammanfattning - sid 137
Uppslaget 4 - sid 138
Uppslaget 4 - sid 139

Kapitel 5 Bråk och procent

Ingressuppslag - sid 140
Ingressuppslag - sid 141
Bråk - sid 142
Olika bråk men lika stor del - sid 143
Procent betyder hundradelar - sid 144
Jämför och använd procent - sid 145
Procentuell förändring - sid 146
Mer än 100% - sid 147
Addera och subtrahera bråk - sid 148
Multiplicera ett bråk med ett heltal - sid 149
Multiplicera två bråk - sid 150
Mer om att multiplicera bråk - sid 151
Blandat med bråk - sid 152
Arbeta tillsammans - sid 153
Diagnos - sid 154
Diagnos - sid 155
Blå kurs Bråk - sid 156
Blå kurs Förlänga och förkorta - sid 157
Blå kurs Det hela är 100% - sid 158
Blå kurs Hur många procent? - sid 159
Blå kurs Mer om procent - sid 160
Blå kurs Mer om procent - sid 161
Blå kurs Addition och subtraktion av bråk - sid 162
Blå kurs Multiplikation av bråk - sid 163
Röd kurs Förändringsfaktor - sid 164
Röd kurs Upprepade förändringar - sid 165
Röd kurs Ta ekvationer till hjälp! - sid 166
Röd kurs Procent med algebra - sid 167
Röd kurs Förenkla uttryck i bråkform - sid 168
Röd kurs Division av bråk - sid 169
Röd kurs Mer om att dividera med bråk - sid 170
Röd kurs Division av bråk med variabler - sid 171
Sammanfattning - sid 172
Sammanfattning - sid 173
Uppslaget 5 - sid 174
Uppslaget 5 - sid 175

Kapitel 6 Sannolikhet

Ingressuppslag - sid 176
Ingressuppslag - sid 177
Sannolikhet - sid 178
Sannolikhet - sid 179
Likformig sannolikhetsfördelning - sid 180
Likformig sannolikhetsfördelning - sid 181
Fler turspel - sid 182
Beräkningar med hjälp av sannolikhet - sid 183
Sannolikhet genom undersökningar - sid 184
Sannolikhet genom undersökningar - sid 185
När förutsättningarna ändras - sid 186
Arbeta tillsammans - sid 187
Diagnos - sid 188
Diagnos - sid 189
Blå kurs Sannolikhet - sid 190
Blå kurs Kasta tärning - sid 191
Blå kurs Att vinna eller inte vinna - sid 192
Blå kurs Att vinna eller inte vinna - sid 193
Blå kurs Räkna med sannolikheter - sid 194
Blå kurs Ändrade förutsättningar - sid 195
Röd kurs Sannolikhet med hjälp av diagram - sid 196
Röd kurs Sannolikhet med hjälp av diagram - sid 197
Röd kurs Sannolikhet med hjälp av träddiagram - sid 198
Röd kurs Sannolikhet med hjälp av träddiagram - sid 199
Röd kurs Oberoende och beroende händelser - sid 200
Röd kurs Oberoende och beroende händelser - sid 201
Sammanfattning - sid 202
Sammanfattning - sid 203
Uppslaget 6 - sid 204
Uppslaget 6 - sid 205

Kapitel 7 Stora och små tal

Ingressuppslag - sid 206
Ingressuppslag - sid 207
Stora tal - sid 208
Prefix för stora tal - sid 209
Tiopotenser - sid 210
Grundpotensform - sid 211
Räkna med tiopotenser - sid 212
Räkna med tal i grundpotensform - sid 213
Potenser med negativ exponent - sid 214
Arbeta tillsammans - sid 215
Diagnos - sid 216
Diagnos - sid 217
Blå kurs Stora tal - sid 218
Blå kurs Prefix för stora tal - sid 219
Blå kurs Tiopotenser - sid 220
Blå kurs Multiplicera tiopotenser - sid 221
Blå kurs Tal i grundpotensform - sid 222
Röd kurs Räkna med förmögenhet - sid 223
Röd kurs Prefix och potenser för små tal - sid 224
Röd kurs Prefix och potenser för små tal - sid 225
Röd kurs Stort och smått - sid 226
Röd kurs Stort och smått - sid 227
Sammanfattning - sid 228
Sammanfattning - sid 229
Uppslaget 7 - sid 230
Uppslaget 7 - sid 231

Svarta sidorna

Tal - sid 232
Geometri - sid 233
Algebra - sid 234
Samband - sid 235
Bråk och procent - sid 236
Sannolikhet - sid 237
Stora och små tal - sid 238

Läxor
Läxor - sid 239
Läxa 1 - sid 240
Läxa 2 - sid 241
Läxa 3 - sid 242
Läxa 4 - sid 243
Läxa 5 - sid 244
Läxa 6 - sid 245
Läxa 7 - sid 246
Läxa 8 - sid 247
Läxa 9 - sid 248
Läxa 10 - sid 249
Läxa 11 - sid 250
Läxa 12 - sid 251
Läxa 13 - sid 252
Läxa 14 - sid 253
Läxa 15 - sid 254
Läxa 16 - sid 255
Läxa 17 - sid 256
Läxa 18 - sid 257
Läxa 19 - sid 258
Läxa 20 - sid 259
Läxa 21 - sid 260
Läxa 22 - sid 261
Läxa 23 - sid 262
Läxa 24 - sid 263
Läxa 25 - sid 264
Läxa 26 - sid 265

Verktygslådan
Sidan 266
Sidan 267
Sidan 268
Sidan 269
Sidan 270
Sidan 271
Sidan 272
Sidan 273
Sidan 274
Sidan 275
Sidan 276
Sidan 277
Sidan 278
Sidan 279
Sidan 280
Sidan 281

Matte Direkt 8
Matte Direkt 8
ISBN: 62299064 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351710 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:1 (5-pack)
ISBN: 62299811 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:2 (5-pack)
ISBN: 62299835 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62299859 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7
Matte Direkt 7
ISBN: 62292553 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351703 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:1 (5-pack)
ISBN: 62294229 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:2 (5-pack)
ISBN: 62294243 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62294267 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9
Matte Direkt 9
ISBN: 52302484 Pris: 239kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351727 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:1 (5-pack)
ISBN: 52307069 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:2 (5-pack)
ISBN: 52307076 Pris: 329kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 52307083 Pris: 898kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7-9
Matte Direkt 7-9 upplaga 2 Prov online (pdf)
ISBN: 52345603 Pris:
+ -
Köp

Blended learning

Maxa din undervisning – mixa digitala och tryckta läromedel.

Demo

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Vilka är fördelarna och vad tillför digitala läromedel?

Här delar Helena Fridström, lärare och redaktör i matematik, med sig av sina synpunkter.

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se