Matte Direkt Träningshäfte 8:1 (5-pack) Andra uppl

Författare
Synnöve Carlsson, Anna Teledahl (Häftad, 2010)
Ämne
Matematik
Målgrupp
Grundskola 7-9
Antal sidor
48
Utgivningsdatum
2010-08-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162299811
Länk till serie:

408 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Matte Direkt möter varje elev där den befinner sig. I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelsekaraktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel inleder varje moment. Matte Direkt ger dina elever möjlighet att kommunicera matematik. Varje kapitel avslutas med Uppslaget, två sidor som lockar till samtal. Där finns bland annat Soluppgiften som synliggör kraven för eleverna och Abels hörna som tränar problemlösning. Matte Direkt är förstärkt med Svarta sidorna, en ordentlig utmaning som också knyter ihop flera moment. Det finns två Träningshäften till varje årskurs. De vänder sig till de elever som behöver extra färdighetsträning. Häftena sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk. Kapitelordningen är samma som i grundboken. De fungerar som elevernas egna arbetsböcker, och eleverna skriver direkt i häftet. Det sista träningshäftet 9:2 kallas för Genrepet och är en repetition av all högstadiematematik på E-nivå.

Ljudfiler

Matte Direkt 7

Här kan du ladda ner Matte Direkt 7 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord.zip

Kapitel 1 - Tal

Ladda ner kapitel 1 sida 6-43.zip

Kapitel 2 - Enheter

Ladda ner kapitel 2 sida 44-69.zip

Kapitel 3 - Geometri

Ladda ner kapitel 3, sida 70-103  (Komprimerad fil, 17,1 MB)

Kapitel 4 - Algebra

Ladda ner kapitel 4, sida 104-135  (Komprimerad fil, 21,1 MB)

Kapitel 5 - Bråk

Ladda ner kapitel 5, sida 136-167  (Komprimerad fil, 23,3 MB)

Kapitel 6 - Procent

Ladda ner kapitel 6, sida 168-201  (Komprimerad fil, 23,9 MB)

Kapitel 7 - Statistisk

Ladda ner kapitel 7, sida 202-235  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Svarta sidorna

Ladda ner kapitlet, sida 236-243  (Komprimerad fil, 6,6 MB)

Läxor

Ladda ner läxor, sida 244-281  (Komprimerad fil, 29,2 MB)

Verktygslådan

Ladda ner kapitlet "Verktygslådan", sida 282-301  (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Matte Direkt 8

Här kan du ladda ner Matte Direkt 8 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord (Komprimerad fil, 965 kB)

Kapitel 1 - Tal

Ladda ner kapitel 1, sida 6-39  (Komprimerad fil, 35,9 MB)

Kapitel 2 - Geometri

Ladda ner kapitel 2, sida 40-75  (Komprimerad fil, 19 MB)

Kapitel 3 - Algebra

Ladda ner kapitel 3, sida 76-107  (Komprimerad fil, 30,2 MB)

Kapitel 4 - Samband

Ladda ner kapitel 4, sida 108-139  (Komprimerad fil, 17,9 MB)

Kapitel 5 - Bråk och procent

Ladda ner kapitel 5, sida 140-175  (Komprimerad fil, 29,9 MB)

Kapitel 6 - Sannolikhet

Ladda ner kapitel 6, sida 176-205  (Komprimerad fil, 21,8 MB)

Kapitel 7 - Stora och små tal

Ladda ner kapitel 7, sida 206-231  (Komprimerad fil, 24,6 MB)

Svarta sidorna

Ladda ner kapitlet, sida 232-238  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Läxor

Ladda ner läxor, sida 239-265 (Komprimerad fil, 21,5 MB)

Verktygslådan

Ladda ner kapitlet "Verktygslådan" (Komprimerad fil, 16,7 MB)

Matte Direkt 9

Här kan du ladda ner Matte Direkt åk 9 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord (Komprimerad fil, 129 kB)

Kapitel 1 - Tal

Ladda ner kapitel 1, sida 6-45 (Komprimerad fil, 30,8 MB)

Kapitel 2 - Funktioner och algebra

Ladda ner kapitel 2, sida 42-71 (Komprimerad fil, 24,1 MB)

Kapitel 3 - Geometri

Ladda ner kapitel 3, sida 72-105 (Komprimerad fil, 19,5 MB)

Kapitel 4 - Procent

Ladda ner kapitel 4, sida 106-133 (Komprimerad fil, 23,7 MB)

Kapitel 5 - Genrepet

Ladda ner kapitel 5, sida 134-191 (Komprimerad fil, 47,7 MB)

Kapitel 6 - Styva linan

Ladda ner kapitel 6, sida 192-219 (Komprimerad fil, 29,4 MB)

Kapitel 7 - Inför gymnasiet

Ladda ner kapitel 7, sida 220-233 (Komprimerad fil, 8,9 MB)

Svarta sidorna

Ladda ner kapitlet, sida 234-237 (Komprimerad fil, 3,5 MB)

Läxor

Ladda ner läxor, sida 238-253 (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Verktygslådan

Ladda ner kapitlet "Verktygslådan", sida 254-275 (Komprimerad fil, 23,4 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration